Se alla

Liberalerna begär särskild debatt i riksdagen om våld mot kvinnor

Måndag 19 april 2021

Under de senaste veckorna har det varit flera uppmärksammade fall där kvinnor mördats av män. Varje dag anmäler 24 kvinnor i Sverige att de blivit misshandlade av sin partner. Mörkertalet är också väldigt stort.

Våld och sexuellt våld mot kvinnor måste få ett slut. Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest extrema uttrycken för kvinnors ofrihet och att öka kvinnors trygghet i samhället är en av de viktigaste frihetsfrågor vi har att hantera som samhälle.

Ett liv fritt från våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för Liberalerna. Förövares frihet ska begränsas och inte offrets. Därför vill Liberalerna se tydligare påföljder för de som begår dessa hemska brott. Liberalerna begär därför en särskild debatt i riksdagen för att samla övriga riksdagspartier i kampen mot våldet.

Liberalerna kräver dessutom:

  • Trygga hem för våldsutsatta. Inför ett nytt system med behovsbostäder. Varje kvinna som behöver lämna ett destruktivt och farligt förhållande ska ha en väg till ett tryggt hem.
  • Skydda barnen. Den som mördar sin partner ska aldrig behålla vårdnaden om barnen.
  • Skärpa reglerna om kontaktförbud. Det är förövarens frihet som ska begränsas i större utsträckning. Exempelvis genom mer kontaktförbud där elektronisk fotboja används.
  • Höj minimistraffet för grov kvinnofridskränkning.
  • Stärk kvinno- och tjejjourerna.