Se alla

Sabuni: Riksrevisionen har i dag riktat den allvarligaste kritiken mot en utbildningsminister som jag har sett

Torsdag 29 april 2021

Idag presenterade Riksrevisionen sin granskningsrapport av regeringens hantering av Pisa-undersökningen 2018. Inför mätningen undantogs ett stort antal elever från att delta och Riksrevisionen konstaterar nu att detta skedde på delvis felaktiga grunder. 

Pisa är den enda mätningen som visar hur svensk skola utvecklas år efter år och i förhållande till andra länder. När mätningen undermineras genom att inte genomföras på ett riktigt, tillförlitligt och konsekvent sätt får det effekt. När generella kunskapsbrister inte uppmärksammas riskerar det att leda till färre åtgärder för att möta kunskapsluckorna hos den enskilda eleven. Långsiktigt innebär det en sämre skola som inte skapar möjligheter till alla barn att lyckas.

Det är mycket allvarligt att Anna Ekström gömt undan dessa brister. När tjänstemän på Utbildningsdepartementet pekat ut felaktigheterna har Anna Ekström utåt och mot riksdagen låtsas som ingenting. Anna Ekström är redan anmäld till konstitutionsutskottet för hennes agerande i denna fråga. Förtroendet för henne är skadat. Granskningen får visa till vilken grad.

– Jag vill höra att Anna Ekström erkänner de här misstagen och att hon nu berättar vad hon tänker vidta för åtgärder, säger Liberalernas Partiledare, Nyamko Sabuni till TT.