Se alla
Mångkulturellt samhälle och internationell tolerants. Siluetter av ansikten i olika färgtoner.

Civilsamhället får förlängt stöd

Tisdag 13 april 2021

Liberalernas partisekreterare, Juno Blom, kan nu presentera ett ytterligare förlängt stöd till civilsamhället på 140 miljoner kronor. Medlen ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin. Förslaget innebär att 90 miljoner tillförs till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom föreslås 50 miljoner gå till att stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta. Organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser vittnar om ökad efterfrågan från delvis nya grupper som drabbas av exempelvis psykisk ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet under pandemin.

Under 2020 avsattes 150 miljoner för detta ändamål och under 2021 har är det nu sammantaget 240 miljoner som avsatts för ideella organisationer som arbetar mot ökad utsatthet med anledning av pandemin. Liberalernas Juno Blom har tidigare varit kritisk till att stöden har varit för kortsiktiga, därför är detta beslut mycket välkommet.