Se alla

Liberala vinster i vårbudgeten

Måndag 17 april 2023

Liberalerna har tillsammans med samarbetspartierna idag presenterat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Budgeten presenteras i ett utmanande ekonomiskt läge där vi upplever rekordhög inflation och samtidigt lågkonjunktur. Läget kräver strikta prioriteringar och regeringen satsar på bl.a. ekonomiskt stöd till de som har det sämst ställt, skolan och utbildningsplatser inom vuxenutbildning.

Inflationen är den högsta på flera decennier och låg i mars på 10,6 % mätt i KPI. Den höga inflationen innebär att värdet både på de pengar vi tjänar och på de pengar som vi har sparade snabbt minskar. Samtidigt driver den höga inflationen upp räntan, vilket pressar hushåll och företag.

I det läge som vi befinner oss i är det nödvändigt att bedriva en återhållsam finanspolitik, för att inte elda på inflationen utan istället trycka ned den. Lågkonjunkturen riskerar att slå hårt mot enskilda hushåll och resurserna prioriteras till dem som har det ekonomiskt svårast. När konjunkturen är svag ska insatser göras för att minska risken för fler att hamna i arbetslöshet.

Några liberala vinster i budgeten:

Alla elever ska klara skolan. Var sjunde elev går idag ut nian utan tillräcklig kunskap för att komma in på gymnasiet och alltför många får inte det stöd av en speciallärare i en mindre undervisningsgrupp som de behöver för att klara skolgången. I budgeten skjuts pengar till för att inrätta eller utveckla anpassade lärmiljöer i grundskolan och i gymnasieskolan, så att fler elever med särskilda behov ska få det stöd som de behöver.

Stöd till de mest ekonomiskt utsatta. När ekonomin är kärv prioriterar vi barnen och de som har det ekonomiskt tuffast. I budgeten förlängs och förstärks bostadstillägget till barnfamiljer, vilket är en träffsäker åtgärd som för de som har de minsta marginalerna. Anslaget ökas till den ideella sektorn, som utför viktiga sociala och humanitära insatser för utsatta.

Storsatsning på vuxenutbildning. Det finns många bristyrken och lediga jobb samtidigt som över 400 000 personer är arbetslösa. För att förbättra matchningen och minska risken för arbetslöshet skjuter regeringen till 719 miljoner kronor till fler platser inom vuxenutbildningen, så att fler kan utbilda sig till bland annat undersköterska, batteritekniker och barnskötare.

Sommarjobb för unga. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet och en bra erfarenhet för att ta sig vidare till nästa jobb. Därför avsätter regeringen pengar till kommuner med hög arbetslöshet, för att fler ungdomar som har avslutat årskurs nio, går i gymnasieskolan eller som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret ska kunna få ett sommarjobb.

SFI för ukrainare. Svenska språket är nyckeln för att etablera sig i ett nytt land och för att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen skjuter därför till resurser till kommunerna, så att alla ukrainare som vill kommer kunna få tillgång till SFI (svenska för invandrare).

Demokratin ska försvaras. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har tydliggjort vikten av ett starkt försvar, och att det är tillsammans med andra som vi är starkast. Regeringen stärker arbetet för att göra Sverige säkrare och försvaret förbereder inför medlemskapet i Nato.