Se alla
Glödlampa lyser i mörkt rum.

Lagstifta om enhetliga elpriser i Sverige

Fredag 12 augusti 2022

Sverige har en elkris. Dagens elpriser är orättvisa med omotiverade skillnader. Sverige behöver rättvisa elpriser. Liberalerna kräver därför en lagändring och föreslår idag två nya förslag. Vi vill att det skrivs in i ellagen att Svenska Kraftnät ska bygga, driva och underhålla transmissionsnätet så att hela Sverige får samma elpris. Så är det i Finland.

Lagstifta om enhetliga priser i Sverige.

Fram till årsskiftet 2019/20 hade vi för det mesta samma elpris i hela landet. Men stängningen av Ringhals 2 den nyårskvällen innebar att kraftsystemet blev så svagt att det delades upp i två delar, med helt olika pris. Ett år senare stängdes också Ringhals 1 och situationen förvärrades ytterligare. Pandemiåret 2020 märktes inte effekten så mycket, men under våren 2021 började priserna i södra Sverige nå historiskt höga nivåer och situationen har förvärrats ytterligare under 2022.

Vi äger transmissionsnätet gemensamt genom Svenska kraftnät och vi delar alla på de investeringar som görs genom de elnätsavgifter vi betalar. Vi ska kunna kräva att elöverföringen sköts så att skillnaderna i pris minskar.

Liberalerna kräver att det görs till ett mål för energipolitiken att elpriset ska vara det samma i hela landet. I den finska elmarknadslagen står det inskrivet att elnätet ska skötas så att Finland kan fungera som ett gemensamt elprisområde – det måste vara målet också i Sverige.