Se alla
Mats Persson pension

Återinför privat pensionssparande

Tisdag 28 juni 2022

Fler måste ges möjlighet att spara själva till pensionen. Det beskedet ger Liberalerna i dag. L föreslår ett nytt avdragsgillt privat pensionssparande där upp till 1000 kronor i månaden kan sättas av till pensionen. Reformen innebär att det blir skattemässigt gynnsamt för breda grupper av exempel sjuksköterskor, lärare och barnmorskor att spara till ålderdomen. 

Det finns ett stort behov av ett långsiktigt sparande som är inriktat på pension. Fler skulle sova gott om natten om det fanns”, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna till Di.

Pessimistiska hushåll

Svenska folket blir allt mer pessimistiska om sin egen och den svenska ekonomin. I Konjunkturbarometern för maj är hushållens förtroende på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008. Kostnadstrycket mot hushåll i allmänhet och mot medelklassen i synnerhet ökar nu mycket fort. Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av Liberalerna beräknat att kostnaderna för ett genomsnittligt hushåll ökar med över 25 000 kronor bara under 2022 till följd av inflationen, medan banker och bolåneinstitut förutspår ytterligare kostnadsökningar i samma storleksklass även åren därefter till följd av ett nytt normalränteläge. Det är nu viktigt att den ekonomiska politiken anpassas till detta ekonomiska läge. För att uppnå rätt ekonomiska läge bör exempelvis breda jobbskatteavdrag införas och rödgrönt slöseri avvecklas. Därför är det allvarligt att den socialdemokratiska regeringen under det senaste året valt att prioritera kortsiktiga bidrag och stöd, exempelvis el -och bilbidrag.

Liberalerna prioriterar i stället strukturellt riktiga reformer för Sverige, svenskt företagsklimat och svenska hushåll. Därför presenterade L exempelvis under förra veckan ett paket med ny- och omprioriteringar för att stärka och bredda den hårt arbetande medelklassen i ett pressat ekonomiskt läge. Om för lite görs kan Sverige snabbt falla in i en allvarlig stagflation.

Återinför avdragsgillt pensionssparande

Nu föreslår Liberalerna ett nytt avdragsgillt privat pensionssparande där upp till 1000 kronor i månaden kan sättas av till pensionen. Reformen innebär att det blir skattemässigt gynnsamt också för breda grupper av exempel sjuksköterskor, lärare och barnmorskor att spara till ålderdomen. En trettioåring som sparar maxbeloppet 12 000 kronor om året fram till en pension vid 65 år får exempelvis med Liberalernas förslag 7 400 kronor mer i månaden livet ut med en normal börsavkastning. Formen för det nya pensionssparandet ska huvudsakligen följa de tidigare reglerna för individuellt pensionssparande (IPS). En skillnad mot tidigare ska vara att uttagsåldern knyts till när allmän pension kan börja tas ut, i dag 63 år.

Läs mer här.