Se alla

L: Skolan ska fokusera på kunskap

Måndag 20 juni 2022

Den 17 juni presenterade skolminister Lina Axelsson Kihlbom socialdemokraternas planer på att ta bort F-betyget i grundskolan. Det vore en återgång till den flumskola Liberalerna bekämpat i decennier. Inte en endaste elev skulle lära sig mer av att det lägsta betygssteget togs bort. Det skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson och Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson.

Liberalerna har en stolt historia av att bekämpa flumskolan. I regeringsställning 2006–2014 påbörjades en intensiv reformperiod med en omläggning av hela den svenska skolpolitiken. Vårt mål var att avskaffa den flumskola som i decennier levererat låga kunskapsresultat och istället återupprätta en kunskapsskola.

Socialdemokraterna riktar sitt fulla fokus mot att ohämmat bekämpa friskolor och valfrihet. Under deras tid vid makten har den pedagogiska segregationen ökat, med färre behöriga lärare i utsatta områden. Antalet obehöriga lärare har ökat. Var sjunde elev går ut grundskolan med underkänt i något av kärnämnena svenska, engelska eller matematik. Den som inte blir godkänd i grundskolan har svårt att klara av gymnasiet. Risken att hamna i utanförskap och kriminalitet är som störst för de barn som inte klarar skolan.

Att i slutet av mandatperioden, försöka dölja sitt monumentala skolmisslyckande genom att ta bort F-betyget imponerar inte. Det vore en björntjänst för alla de elever som kämpar med att nå upp till kunskapskraven. Problem försvinner nämligen inte bara för att man slutar benämna dem.

Att avskaffa F-betyget vore symptomatiskt för problemen i svensk skola. De flesta stöden sätts in för sent, och elevers behov av stöd uppdagas allt för ofta först i högstadiet. Vi menar att elever som riskerar att få underkänt måste få stöd tidigare. De barn som inte når godkänt i svenska och matematik under lågstadietiden ska få rätt till extra lektioner, läxhjälp och speciallärarhjälp. Kommuner ska erbjuda lovskola till elever som behöver extra stöd och för de elever som vill lära sig mer.

Socialdemokraternas förslag innebär att grundskolans misslyckanden flyttas till gymnasiet. Sverige måste orka att höja kunskapsresultaten i grundskolan. Det är därför Liberalerna satsar 16 miljarder mer än Socialdemokraterna på skolan i vår vårbudget.

Liberalerna är Sveriges skolparti. Vi vet att skolan har problem, men också att lösningen aldrig kan vara att sopa dessa under mattan. En framgångsrik skola har höga kunskapskrav men ger också mycket hjälp till alla att nå dess krav. Att ställa krav i skolan är inte att vara elak mot eleverna. Att ställa krav är att bry sig.

Läs hela artikeln här.