Se alla

L: Möjliggör för byggandet av nya små modulära kärnkraftverk på fler platser

Onsdag 29 juni 2022

Klimatomställningen accelererar i Sverige och i världen. De närmaste årtiondena ska fossila bränslen ersättas med fossilfri energi och för att det ska lyckas krävs en stabil elproduktion. Men Socialdemokraternas kärnkraftsnedläggningar har bromsat omställningen och därmed begränsat den planerbara produktionen av el vilket lett till historiskt höga priser. Sverige behöver mer kärnkraft, inte mindre. Därför föreslår vi:  

  • En lagändring som möjliggör byggandet av ny kärnkraft på fler platser
  • Ta bort begränsningen om tio kärnkraftsreaktorer i kommersiell drift
  • 14 platser i Sverige för var byggandet av ny kärnkraft bör möjliggöras

Mer el behövs om vi ska klara klimatomställningen

Produktionen, distributionen och användningen av el kommer att behöva fördubblas i Sverige innan 2040 om vi ska kunna genomföra klimatomställningen, som kräver en elektrifiering av industrin och transportsektorn. För det krävs tillgång till leveranssäker el för ett rimligt pris, när den behövs och där den behövs. Det är en stor utmaning, men ett mål möjligt att nå om Sverige satsar på vind, sol och inte minst kärnkraft som levererar oavsett väder.

Men kärnkraften har aktivt motarbetas politiskt i Sverige vilket har satt tydliga avtryck i både lagar regler och ekonomiska förutsättningar. Därför behöver en ny borgerlig regering ändra på direkt ett efter höstens val. Teknikutvecklingen med mindre reaktorer har gjort att det nu vore klokare att bygga reaktorerna närmare elanvändarna än att samla dem till några få platser. Liberalerna vill idag inleda en diskussion om var det skulle vara lämpligt att bygga ny kärnkraft. Vi pekar därför ut ett antal platser som av olika skäl är lämpliga.

Liberalernas förslag

  1. En lagändring som möjliggör byggandet av ny kärnkraft på fler platser. Enligt Miljöbalken 17 kap. 6 a § är det i dag bara tillåtet att bygga kärnkraft på tre platser i landet: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Det är en begränsning Liberalerna vill ta bort, så att byggandet av ny kärnkraft kan ske på fler platser.
  2. Ta bort begränsningen om tio kärnkraftsreaktorer i kommersiell drift. Intresset för att investera i svensk kärnkraft har tydligt ökat. De reaktorer som är aktuella att bygga är också betydligt mindre än de som är i drift. För att möjliggöra byggandet av fler kärnkraftsreaktorer i hela Sverige vill Liberalerna avskaffa det förbud som begränsar antalet kärnkraftverk i kommersiell drift till tio stycken.
  3. 14 platser i Sverige för var byggandet av ny kärnkraft bör möjliggöras

I Sverige finns ett antal riksintressen utpekade för elproduktion, här finns starka elnät och goda förutsättningar för nya kärnkraftverk att byggas. De utpekade platserna är idag Barsebäck, Brofjorden, Forsmark, Malmö hamn, Ringhals, Simpevarp i Oskarshamn, Stenungsund och Sternö-Stillerudshamnen. Dessa platser, med undantag för Malmö Hamn, är särskilt intressanta för byggandet av ny kärnkraft.

Det är självklart upp till marknaden att avgöra var byggandet av ny kärnkraft sker, men de politiska begränsningar som finns idag omöjliggör detta. Därför ser vi behovet av att möjliggöra för ny kärnkraft på fler platser än de utpekade riksintressen i Sverige som av strategiska skäl skulle vara intressanta för att bygga på. Dessa platser är Gotland, i anslutning till Cementas elintensiva cementproduktion; Marviken på Vikbolandet, där finns en reaktor som aldrig togs i drift; Oxelösund, där ett stort behov av vätgas vilket effektivt kan produceras med el och värme från reaktorer; Södra Värmland, ett område med goda förutsättningar för nyindustrialisering; Norrlandskusten, där flera elintensiva utvecklingsindustrier viktiga för omställningen etablerar sig; Boden-Luleå, för att skapa förutsättningar för tillverkningen av fossilfritt stål och den planerade konstgödselproduktionen; området kring Kiruna, för att tillgodose LKAB:s behov av vätgas.

Liberalerna vill därför ge Energimyndigheten och Svenska kraftnät i uppdrag att genomföra en större utredning för att identifiera och förbereda för byggandet av ny kärnkraft på fler platser.