Se alla

L: Bygg två nya spår mellan Göteborg Alingsås för Sveriges skull

Torsdag 8 september 2022

 

Göteborgs Hamn försörjer hela Skandinavien med gods. 65% av det gods som kommer till hamnen fraktas idag vidare på Västra stambanan. Fram till 2035 beräknas de transporterna öka med 80%. Samtidigt vill persontågsoperatörerna expandera fjärr-, region- och lokaltrafiken kraftigt. En utbyggnad med två nya spår på sträckan Göteborg-Alingsås skulle kunna dubblera tågtrafiken mellan Sveriges två största städer, möjliggöra en fortsatt expansion av svensk exportindustri och ge kraftigt utökad kollektivtrafik.

Därför presenterar Liberalerna följande vallöfte:

Västra stambanan mellan Göteborg – Alingsås ska byggas ut med två nya spår senast 2035

Sträckan Göteborg – Alingsås på Västra stambanan är Sveriges hårdast belastade järnvägssträcka. Alla tågoperatörer på sträckan vill utöka sin trafik för att erbjuda fler och tätare avgångar, minska antalet vägtransporter och göra verklighet av ambitionen att överföra mer gods från väg till tåg och sjöfart för klimatets skull.

Sverige är beroende av Göteborgs Hamn. Med muddringen av Göteborgs Hamn klar 2026, utbyggd järnväg från hamnen och ombyggnad av Sävenäs rangerbangård kan svensk industri få tillgång till kraftigt förbättrade exportmöjligheter med låg klimatpåverkan. Men kapacitetsbristen på sträckan Göteborg-Alingsås hindrar den industriella expansionen och därmed även en utökad arbetsmarknad.

Med tanke på att sträckan Göteborg-Alingsås begränsar utvecklingen i hela Sverige, och Skandinavien, så är det omöjligt att förstå att regeringen återigen inte har med sträckan i sitt beslut om investeringar i svensk infrastruktur de närmaste tolv åren. I det läge vi befinner oss i och med Sveriges bästa för ögonen, borde denna sträcka fått högsta prioritet, säger Helena Gellerman, klimat- och trafikpolitisk talesperson för Liberalerna.

En utbyggnad av sträckan Göteborg-Alingsås, som skulle ge betydande vinster för Sverige som helhet, beräknas kosta 17 miljarder, vilket är cirka 5% av kostnaden för höghastighetsbanan. Och den skulle kunna stå färdig 2035 om beslut tas nästa mandatperiod.