Se alla

Klimatet kräver gröna motorvägar

Elektrifieringskommissionen – nationellt initiativ för elektrifiering av Sveriges motorvägar

Onsdag 3 juli 2019

KLIMATMÅLEN SKA NÅS
I Paris 2015 enades världens länder om att gemensamt föra en politik som begränsar den globala uppvärmningen till under 2 grader och allra helst under 1,5 grader. Senast 2050 ska EU nå netto-nollutsläpp enligt kommissionens förslag till klimatstrategi för EU. För Sverige innebär detta klimatpolitiska ramverk att vi åtagit oss att senast 2045 nå samma mål. För att nå dit krävs en politik som både gör skillnad här och nu och ser till att framtidens tekniska lösningar etableras snabbare. Politiska insatser ska förändra och göra det möjligt att i hela landet – oavsett var man bor – göra rätt val för klimatet.

TRANSPORTSEKTORN MÅSTE STÄLLAS OM Ska Sverige nå netto-nollutsläpp måste transportsektorn ställas om – inrikes transporter står för nästan en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Uppemot 95 procent av transportsektorns utsläpp består av utsläppen från vägtransporter.

Sverige har goda förutsättningar att klara detta. Vi har tillverkare i framkant så som Volvo, Scania och Einride. Att vi dessutom under de senaste fyra åren gått från 10 000 till över 80 000 elbilar och laddhybrider visar att vi kan gå före med att elektrifiera fordonsflottan. Ska vi gå vidare till att elektrifiera också godstransporterna handlar det både om att säkerställa tillräcklig laddinfrastruktur och att på allvar börja investera i elvägar.

Liberalerna föreslår därför att regeringen snarast, och som ett led inför bland annat nästa nationella infrastrukturplan, tillsätter en Elektrifieringskommission och därmed tar ett nationellt initiativ för elektrifiering av Sveriges motorvägar. En sådan kommission bör få i uppdrag att främja och samordna insatser för elektrifiering av vägtransporter genom både elvägar och snabbladdningsinfrastruktur. Elektrifieringskommissionen bör också belysa finansieringsfrågor och effekter på elförsörjningen av att godstrafiken på våra vägar ställs om. Den bör dessutom ta fram tydliga nationella mål för en snabbare elektrifiering, där en uttalad del bör vara att kommissionen ska sätta en tidtabell och ta fram en handlingsplan för att elektrifiera de mest trafikerade motorvägarna i Sverige.