Se alla

Karin Karlsbro kommenterar tillsättningen av EU:s toppjobb

Onsdag 3 juli 2019

VILKA SKA STYRA EU DE KOMMANDE ÅREN?

Vilka ska styra EU de kommande åren? Det har varit frågan som hängt i luften sedan valet till Europaparlamentet. Under de senaste veckorna har diskussionerna och förhandlingarna pågått intensivt på alla nivåer.

Utnämningen av talman är den första delen i pusslet om vilka som ska ha de tyngsta uppdragen inom EU. Som framkommit i media finns ett samlat förslag, ett paket, som bygger på ett tagande och givande mellan partigrupper, institutioner och medlemsstater.

Idag på morgonen hade den liberala mittengruppen Renew Europe, som Liberalerna tillhör, en utfrågning av David Sassoli, italienare som förseslagits till talman i parlamentet av den socialdemokratiska gruppen. Jag och mina kollegor beslutade efter utfrågningen att rösta för David Sassoli till denna post.

Utöver rollen som talman innebär paketet bland annat att Ursula von der Leyen, kristdemokrat från Tyskland, föreslås till ordförande för Kommissionen. Hon har haft flera ministerposter i Tyskland och är idag försvarsminister.

Jag träffade Ursula von der Leyen vid några tillfällen när jag arbetade i regeringskansliet och hon var tysk familjeminister. Jag upplevde att hon har ett genuint intresse för jämställdhetsfrågor och är engagerad för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Under kommande dagar hoppas jag att hon kommer ge konkreta svar på sin vision för Europa och kommer kunna möta de krav som Renew Europe ställer på den kommande kommissionsordföranden. Jag ser särskilt fram emot att Ursula von der Leyen som Kommissionens ordförande skulle kunna vara en positiv kraft för ökad jämställdhet. Det är en viktig komponent i ett modernt europeiskt ledarskap.

Paketet innebär i flera avseenden en framgång för Europas liberaler. Charles Michel som föreslås bli ordförande i det Europeiska rådet har nämligen också varit partiledare för vårt belgiska systerparti Mouvement Réformateur. Han blev igår den förste liberalen på en toppost i EU sedan Pat Cox var talman i Europaparlamentet 2004. Jag hoppas att Michel kan bidra till att lösa upp de många låsningar som präglat det Europeiska Rådet under de senaste åren, som att få en gemensam migrationspolitik på plats. Jag är också mycket glad över att Margrete Vestager från Radikale Venstre i Danmark med denna överenskommelse kommer att få en av de tyngsta portföljerna i den tillträdande kommissionen som vice ordförande.

Det har varit ett komplicerat pussel att lägga och många intressen att beakta. Många har uttryckt en besvikelse över den process som har lett fram till denna överenskommelse. Mot den bakgrunden är det mycket viktigt att vår tidigare liberala gruppledare i Europaparlamentet Guy Verhofstadt nu uppdras att leda ett stort och viktigt arbete för att förbättra och demokratisera processen att utse dessa topposter i framtiden. Det är viktigt att stärka demokratin och öka transparensen i den här processen och jag är övertygad om att vi under Guys ledning kommer att åstadkomma just det.

Den liberala mittengruppen växte i valet i maj och det ger nu avtryck i EU:s arbete vad gäller positioner. Det ska fortsätta göra avtryck i det politiska innehållet framöver. Nu läggs ytterligare en grund för det.

Karin Karlsbro
Liberalernas Europaparlamentariker