Se alla

Karin Karlsbro till utskott för internationell handel och miljöutskottet samt delegationen till Belarus

Torsdag 4 juli 2019

I en tid av tilltagande protektionism och stora miljöutmaningar är jag glad för att få möjlighet att arbeta med att både främja frihandeln och samtidigt fokusera på klimat-och miljöfrågor, säger Europaparlamentariker Karin Karlsbro efter att ha valts till ordinarie ledamot i Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) och ersättare i miljöutskottet (EVNI).

För tillväxt och hållbar utveckling spelar den fria handeln en mycket viktig roll och samtidigt behövs gemensamma spelregler på miljöområdet, för att rädda klimatet, minska användningen av farliga kemikalier, värna den biologiska mångfalden och bekämpa nedskräpning av våra hav.

Jag har av min grupp även utsetts till vice ordförande för Europaparlamentets delegation till Belarus. EU-samarbetet bygger på liberala värderingar och på respekten för demokrati och rättsstat. Men idag finns länder både inom EU och i vårt absoluta närområde där dessa principer inte respekteras eller är på väg att nedmonteras. EU måste ta ett stort ansvar och med kraft motverka detta. Jag är mycket glad över att få möjligheten att arbeta med att stärka demokratirörelsen i Belarus.

Jag är mycket tacksam för det förtroende jag fått från min grupp, avslutar Karin Karlsbro.