Se alla

Beslut i korthet – Jobb och arbetsmarknad

Lördag 18 november 2017

Modernisera LAS

Dagens turordningsregler bidrar till att unga och nya på arbetsmarknaden har en utsatt ställning. Liberalerna vill reformera LAS och avskaffa dagens turordningsregler till förmån för ett system som bygger på kompetens. För att underlätta för små företag att växa och våga anställa, vill Liberalerna utöka undantaget från LAS till att gälla företag med upp till 49 anställda.

Arbetsförmedlingen har förbrukat sitt förtroende

Liberalerna anser att Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form ska läggas ner. Istället vill vi se en mer ändamålsenlig myndighet med fokus på att ge människor som står långt ifrån arbetsmarknaden det stöd de behöver.