Se alla

Beslut i korthet – politik för årsrika

Lördag 18 november 2017

Rätt till vård- och omsorgsboende

Liberalerna vill att alla som fyllt 85 ska ha rätt till plats i vård- och omsorgsboende. Samhället måste kunna tillgodose behoven hos årsrika som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt.

Möjlighet att bo kvar hemma

För de som bara behöver service kan hemtjänst på sikt helt ersättas av RUT-tjänster, vilket också ökar självbestämmandet. Liberalerna vill höja RUT-avdraget för årsrika, och komplettera med ett bidrag för dem med låg inkomst. Hemtjänsten kan då inriktas på vård och omsorg.

Även årsrika ska ha rätt att få äta det man själv tycker om. Liberalerna vill införa en nationell laga mat-garanti för hemtjänsten.

Ny teknik som videomöten och robotar erbjuder stora möjligheter. De bör därför bejakas för de äldre som själva vill, men inte för att spara in på mänskliga möten.

Flyttskatten, eller reavinstskatten, är särskilt tung för den som bott länge i sin bostad. Liberalerna vill sänka flyttskatten och göra det enklare för årsrika att kunna bo där de vill.

Årsrika i arbetslivet

När allt fler arbetar allt längre måste även åldersgränserna för socialförsäkringarna följa med. Den som arbetar efter 65 ska få större tillgång till t.ex. sjukpenning eller bilstöd. Åldersgränsen för rätten att fortsätta arbeta ska höjas från 67 till 71 år. Att gå i pension ska inte behöva vara ett slutgiltigt beslut. Liberalerna vill uppmuntra arbetsgivare att erbjuda återintroduktion till jobbet för de som vill.

Våld mot årsrika

Våld och övergrepp mot årsrika är ett stort och dolt problem. Kunskapen om våld och övergrepp mot årsrika behöver öka, och en nationell handlingsplan för att förhindra detta bör införas.

Inför anmälningsplikt i äldreomsorgen vid misstanke om att någon äldre utsätts för våld eller övergrepp

Närvaro vid livets slut

För att skapa livskvalitet i livets sista tid behöver vårdens och omsorgens arbetssätt utvecklas och formas utifrån patienternas behov. Alla som önskar ska ha rätt att få mänsklig närvaro vid sin dödsbädd.