Se alla

Beslut i korthet – jämställdhet

Lördag 18 november 2017

Liberalerna lanserar ny föräldraförsäkring

Liberalerna föreslår en ny och modern föräldraförsäkring, där föräldrarna ska ha möjlighet att välja mellan en kortare försäkring med högt inkomstskydd och en lite längre försäkring med lägre inkomstskydd. Även fortsättningsvis ska 90 dagar vara öronmärkta åt vardera förälder.

Rätten att ge de överlåtbara dagarna till tredje person ska förbättras så att både make/maka och sambo ska kunna ta ut föräldrapenningdagar. Familjer ser olika ut, och det är viktigt att föräldraförsäkringen fungerar även för regnbågsfamiljer och familjer där föräldrarna har separerat och gått in i nya förhållanden.

Fler gemensamma dagar vid barnets födelse

Liberalerna vill öka antalet dagar då den andra föräldern kan vara hemma med tillfällig föräldrapenning vid barns födelse eller adoption, från dagens 10 till 15 dagar.

Höjt VAB-tak

Ersättningstaket i den tillfälliga föräldraförsäkringen ska höjas till samma belopp som i föräldraförsäkringen, dvs. 10 prisbasbelopp. På så sätt blir det lättare för föräldrar att ta dela på ansvaret även om den ena tjänar mer än den andra.