Se alla
Mats Persson pension

Inför en pensionsgas!

Måndag 21 februari 2022

Idag föreslår Liberalerna höjd pensionsutbetalningarna till alla inkomstpensioner. Det föreslår Liberalerna som i dag föreslår att överskottet i pensionssystemet används genom att det inrättas en ny pensionsgas. Med en pensionsgas får en pensionär med 18 000 i inkomstpension 648 kronor mer i månaden.

Ingen ska behöva vara orolig för sin ekonomi när man blir äldre. Det är därför viktigt att den som bor i Sverige har tillgång till ekonomisk trygghet efter arbetslivets slut. Därför var Liberalerna drivande i att inrätta Sveriges pensionssystem. Ett stabilt system byggt på långsiktiga överenskommelser.

Nu krävs därför reformer som säkrar mer pengar till dagens och morgondagens pensionärer. Liberalerna slår vakt om principen att det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. Det ska löna sig att spara och ta eget ansvar för sin pension. Det kräver en politik som säkerställer ett respektavstånd mellan de som arbetar och de som inte arbetar samt att fler uppmuntras att spara.

som samtidigt innebär att pensionerna kan höjas mycket snabbt, är att använda överskottet i inkomstpensionssystemet. En buffert har byggts upp under årens lopp som vid utgången av 2021 sammanräknar till ca 1200 miljarder kronor. I dag överskrider tillgångarna inom pensionssystemet skulderna inom pensionssystemet – ett överskott som Pensionsmyndigheten förutspår kommer att fortsätta att växa. 

Liberalerna föreslår en pensionsgas

Liberalerna föreslår att det inrättas en gas i pensionssystemet. En ny gas i den allmänna pensionen skulle utgöra en långt bättre och snabbare förbättring av pensionerna än att höja pensionsavgiften. I dag finns det redan en broms i inkomstpensionen som innebär att pensionerna sjunker när balanstalet är för lågt och faller under 1,0. På samma sätt bör det införas en gas i pensionssystemet. På så sätt skulle överskottet i pensionssystemet komma dagens och morgondagens pensionärer till del i stället för att läggas på hög. Förslaget är i linje med vad TCO nyligen föreslagit

Fördelen med vårt förslag är att det går att genomföra nästa år, medan det tar tid innan en avgiftshöjning får genomslag och ger höjda pensioner, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna till DN.

Liberalerna föreslår att en sådan gas införs så snart som möjligt. I enlighet med Pensionsmyndighetens prognoser över balanstalet kommer en höjning av allas pensioner kunna implementeras redan 2023. Denna lösning innebär mer pengar i plånboken för fler pensionärer, bibehållna drivkrafter till arbete och att pensionssystemets principer ligger fast.