Se alla

Erik Ullenhag (FP): Tomhänta socialdemokrater borde tacka Alliansen

Torsdag 25 juni 2015

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade idag regeringens bedömning av det arbetsmarknadspolitiska läget. Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Erik Ullehag kommenterar.

– Alliansens jobbpolitik fungerar men vi behöver göra mer för att sänka trösklarna in på svensk arbetsmarknad och öka rörligheten. Det borde varit sammanfattningen på arbetsmarknadsminister Ylva Johannsons pressträff i dag. I stället fick vi ännu en gång en uppvisning i en regering som talar om jobb men som saknar en strategi för jobb och företagande.

– Facit efter Alliansregeringen är att Sverige har Europas högsta sysselsättningsgrad och det högsta arbetskraftsutbudet. Särskilt noterbart är utvecklingen för utrikes födda. Efter åtta år med Alliansregeringen steg sysselsättningsgraden med 5 procentenheter bland utrikes födda och arbetskraftsdeltagandet ökade med 8 procentenheter. Detta till trots är fortfarande en av de stora utmaningarna på svensk arbetsmarknaden att korta vägen in till ett jobb i Sverige.

– Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden borde Socialdemokraterna tacka Alliansen för, men vi det behöver göras mer för unga och för utrikes födda. Regeringens egna prognoser visar att jämviktsarbetslösheten kommer att ligga still fram till 2019 men häpnadsväckande nog kom ändå arbetsmarknadsministern inte med några nya förslag i dag.

– Det är bra att Ylva Johansson försöker göra mer för att ta till vara utbildade nyanlända invandrares kompetens. Men det är bekymmersamt att hon helt tiger om den stora utmaningen, nämligen hur de som är nyanlända och saknar en utbildning ska komma i jobb.