Se alla

Fler ska bli samhällsbyggare

Tisdag 12 september 2023

Fler ska kunna utbilda sig till viktiga yrken som lokförare, undersköterskor och batteritekniker. 

Därför presenterade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson tillsammans med utbildningsminister Mats Persson i morse ett förslag från regeringen om en utbildningssatsning på 19 500 nya utbildningsplatser nästa år. Målet är att fler ska gå från bidrag till jobb och att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet.

De ekonomiskt tuffa tiderna har gjort situationen på arbetsmarknaden tuffare för många, samtidigt som det råder stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft. För att de som har det svårt på arbetsmarknaden lättare ska kunna matchas med de lediga jobben, vill regeringen under 2024 satsa 1,7 miljarder kronor på yrkeshögskolan och på den regionala yrkesvuxenutbildningen.

Vilka yrkesutbildningar och hur många utbildningsplatser som erbjuds kommer att styras av kompetensbehoven, men inom yrkesutbildning kan det handla om exempelvis undersköterskor, kockar, VVS-montörer, liksom lokförare, solcells- och batteritekniker.