Se alla

Gör fler brott häktningsgrundande

Torsdag 11 augusti 2022

Liberalerna föreslår i dag breddade regler för häktning, så att fler brottsmisstänkta ska kunna frihetsberövas under utredningstiden. Syftet är bland annat att skapa bättre möjligheter att komma åt vanekriminella som begår upprepade brott, såsom stölder. Detta är ett stort problem för företagare, till exempel i detaljhandeln.

Det förekommer att människor tas av polisen på förmiddagen och sen är inne och stjäl på eftermiddagen från nästa hylla. Det här måste stoppas, säger partiledare Johan Pehrson till Sveriges radio.

Gör fler brott häktningsgrundande

I dag får häktning ske endast för brott som har minst ett års fängelse i straffskalan. Reglerna om dessa så kallat häktningsgrundande brott finns i rättegångsbalken (24 kap. 1 §). Häktning får inte ske när den förväntade påföljden är böter. Detta innebär att häktning inte får användas för de brott som har max sex månaders fängelse i straffskalan – oavsett om straffet förväntas bli fängelse eller inte.

Det finns dock brott som inte är häktningsgrundande och som begås mycket frekvent av vissa personer. Det kan exempelvis vara fråga om grov olovlig körning, rattfylleri eller butiksstölder som ligger under gränsen för normalgradsbrott. I dessa fall saknas möjlighet för åklagare att besluta om frihetsberövande även när det samlade straffvärdet uppgår till fängelse och risken för fortsatt brottslighet är uppenbar.

För att komma åt dessa fall bör lagstiftningen ändras så att alla brott med fängelse i straffskalan kan vara häktningsgrundande. Detta skulle bland annat stärka skyddet mot vanekriminella som begår upprepade stölder.

Lyssna på inslaget här.