Se alla

Förslag för att lösa boendesituationen för nyanlända och asylsökande

Måndag 27 april 2015

På grund av krig och förföljelse i världen, såsom inbördeskriget i Syrien och IS barbariska brott, flyr människor för sina liv. Fler än tidigare söker skydd i vårt land och vi behöver förbättra integrationspolitiken. Liberalerna arbetar aktivt med att finna långsiktiga politiska lösningar. Olika områden kommer successivt att gås igenom.

Gruppen består av:
Fredrik Malm, ordförande
Robert Hannah
Tina Acketoft
Per-Åke Fredriksson
Jan Jönsson
Eva Bremer
Simona Mohamsson
Sophia Metelius, sekreterare