Se alla

Miljöskatter ger mer till försvaret

Tisdag 28 april 2015

I vår vårbudget tillför vi försvaret cirka två miljarder kronor redan nästa år. Vi finansierar våra reformer i huvudsak genom att höja miljö- och klimatskatter och besparingar på myndighetssidan. Det skriver Liberalernas Jan Björklund och Erik Ullenhag.

På tisdagen presenterar Liberalerna vår vårbudget. Den är ett svar på en vårproposition från regeringen som för Sverige i fel riktning. Efter åtta år med stora strukturreformer och avvägda skattesänkningar för fler jobb, väljer regeringen nu istället återställare och breda skattehöjningar på anställda och de företag som vill anställa.

Regeringens egna prognoser visar vad som är att vänta. Den kraftfulla uppgången i sysselsättning vi sett dämpas nu tydligt under kommande år. Fallet i jämviktsarbetslösheten – den arbetslöshet som politiker kan påverka genom långsiktigt riktiga reformer – stannar nu helt av och det på en för hög nivå. Istället för strukturella reformer för en bättre fungerande arbetsmarknad bygger regeringens hela förhoppning om jobben på att konjunkturen ska förbättras.

Liberalerna väljer i dag en annan väg. Vi föreslår i vår vårbudget långtgående reformer för fler jobb. Det handlar om en ny lärlingsanställning, en förändrad arbetsrätt, trepartssamtal om ökad lönespridning, en obligatorisk A-kassa och ett konsekvent nej till breda skattehöjningar på jobben. I ett läge när regeringen försämrar rut-avdraget och höjer skatten för att anställa äldre väljer vi en motsatt väg och vidtar reformer som ökar drivkraften att arbeta och använda fler rut-tjänster.

Liberalernas vårmotion är också det första budgetalternativ något av partierna inom Alliansen på egen hand presenterat på nio år. Det signalerar en ny fas i ett fortsatt nära Allianssamarbete, men också en ny fas för oss som ett självständigt parti.

Vår ambition är att under de kommande åren bygga upp en egen trovärdighet i, och en egen analys av, den ekonomiska politiken. Under tiden i regeringsställning var det svårt att bygga upp en självständig ekonomisk profil.

Vår vilja är att ändra på detta. Vi är övertygade om att det för ett socialliberalt parti, som värnar både låga skatter på arbete och företagande och sociala reformer för att jämna ut livschanser, är avgörande att ha en trovärdig ekonomisk politik som är möjlig att genomföra.

Vi ska i vår egen policyutveckling från början aldrig göra avkall på seriositet och genomförbarhet, och framöver bli allt mer reforminriktade. Grunden i Liberalernas självständiga ekonomiska politik ska vara ekonomisk – inte politisk – analys.

Dagens vårmotion är ett första resultat av denna ansats. Vi vill särskilt mot bakgrund av att vi som ensamt etablerat parti erkänt att försvaret behöver substantiella resurstillskott, visa att vår politik långsiktigt är trovärdig och fullt finansierad. I takt med att lågkonjunktur övergår till högkonjunktur ska Sverige tillbaka till balans och överskott.

Våra enskilt största satsningar i denna budget är ökade resurser till försvaret samt en miljardsatsning på äldre. Vi tillför Försvarsmakten cirka två miljarder kronor redan nästa år och vi visar hur vi kan nå det belopp Försvarsmakten har krävt för att bibehålla nuvarande kapacitet i en allt mer orolig omvärld. Vi är inte beredda att möta en ökad rysk militär aktivitet i Östersjön och kärnvapenhot mot nordiska örlogsfartyg med ytterligare försvarsneddragningar.

Vi finansierar våra reformer för fler jobb, mer pengar till försvaret och satsningarna för äldre i huvudsak genom att höja miljö- och klimatskatter och besparingar på myndighetssidan. Vi har en god erfarenhet av att genom skatter och avgifter påverka människors beteende och därmed få ned klimatutsläppen. Vi tycker att det är rimligt att den statliga förvaltningen också bidrar när reformer behöver finansieras. Särskilt ser vi en potential i att fortsätta flytta ut vissa myndigheter till mindre kostsamma hyreslokaler utanför Stockholms innerstad.

I ett läge när Sverige behöver genomföra reformer för jobb och minskat utanförskap driver den rödgröna regeringen en politik som bidrar till lägre sysselsättning. Regeringen sviker vallöften och är beredda att ensidigt och utan djupare utredning överge överskottsmålet.

Därför behöver Sverige en stark opposition med en ansvarsfull ekonomisk politik för fler jobb som senast 2018 är redo att åter träda in i regering. Till detta ska Liberalerna bidra genom att båda vårda samarbetet inom Alliansen och på egen hand ta fram en politik för de utmaningar vår ekonomi står inför.

JAN BJÖRKLUND (FP)
partiledare

ERIK ULLENHAG (FP)
ekonomisk-politisk talesperson

Publicerad i SvD 2015-04-28