Se alla

Det är dags för liberal kraftsamling!

Tal av Jan Björklund vid Liberalernas riksmöte 2015

Lördag 25 april 2015

 

Liberaler,

Besvikelse. Det är så vi känner över höstens valresultat. Jag är besviken. Ni är besvikna. Vi är besvikna för att våra liberala idéer inte fick det genomslag som vi hade hoppats på.

Valanalysgruppens förklaring till valförlusten är några viktiga punkter att nu ha med sig;

För det första åtta år i regering. Att ta regeringsansvar under den djupaste finanskrisen på 80 år tär på förtroendet. Mot slutet av de åtta åren blev alliansen mer idéfattig.
För det andra kompromisser i koalition. Alliansregeringen har varit en stor framgång för Sverige, men har också suddat ut identiteten hos var och en av oss.
För det tredje den totala fokuseringen på de departement som partiet själv ansvarar för. Skolpolitiken var vår främsta tillgång i valet 2014. Problemet är att många inte känner till våra ståndpunkter på andra områden. För att bli ett större parti måste vi bredda oss.
Låt mig vara fullständigt klar; vi kan inte gå till val 2018 med samma program som vi förlorade på 2014. För varje parti som förlorat ett val krävs politisk förnyelse.

Och Liberalernas förnyelse börjar i dag. Vi kallar den ”Liberal kraftsamling”. Det är en tre år lång kampanj för revansch för Sveriges liberala parti i nästa val.

Låt mig också vara tydlig med två saker om politisk förnyelse. Den gör ont och den tar tid.

Den gör ont för att förnyelse innebär att vi måste kunna säga; vi har haft fel förut. Annars är förnyelsen inte på riktigt. Politisk förnyelse tar också tid. Så var det med skolpolitiken. Vi började lägga om kursen i mitten av 1990-talet men det var först 2002 som människor uppfattade att Liberalerna var drivande i skolfrågan. Så är det med politisk förnyelse; den kräver tålamod och man måste våga ompröva heliga kor.

Detta är ingen ursäkt för att inte genomföra förnyelsen. Tvärtom – det är viktiga insikter för att faktiskt lyckas.

I förnyelsen ska vi ha ett generöst internt debattklimat. Vi måste kunna debattera svåra frågor och socialliberala målkonflikter. Liberalism är inte en åsiktskatalog, utan ett förhållningssätt. Goda liberaler kan tycka olika i målkonflikter mellan tillväxt och utjämning, mellan valfrihet och jämställdhet, mellan vad som ska vara samhällets ansvar och individens ansvar.

Partiledningen har tillsatt två kommissioner, som innehåller 14 arbetsgrupper för att förnya Liberalernas politik. En globaliseringskommission och en välfärdskommission. Det avspeglar väl behovet av breddning. Liberalerna har aldrig tidigare dragit igång ett så brett förnyelsearbete.

Välfärdskommissionen handlar om hur vi ska utveckla och bygga vidare på vår sociala välfärd. Den leds av den Liberal som innehar det tyngsta exekutiva uppdrag som någon Liberal just nu har. Hon efterträdde Filippa Reinfeldt som sjukvårdslandstingsråd i Stockholm – Anna Starbrink.

I välfärdskommissionen är jag glad att också kunna välkomna Maria Johansson som ny ordförande i arbetsgruppen om funktionshinderspolitiken. Maria har bland annat varit ordförande i förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, men har nu bestämt sig för att engagera sig i Sveriges socialliberala parti. Varmt välkommen Maria!

Globaliseringskommissionen handlar om hur Sverige ska bli mer framgångsrikt i en allt tuffare global konkurrens. Parallellt med uppdraget som riksdagsledamot från Skåne, disputerar han senare i år i nationalekonomi vid Lunds universitet. Ordförande är – Mats Persson.

¤

Partivänner,

vi har ett uppdrag. Det är ett uppdrag för framtiden, men det knyter an till historiska liberala landvinningar.

När min farfar Johan Alfred föddes hade människor som slitit hela sitt liv inte rätt till pension på ålderns höst.

Barnarbete var vanligt i Sverige.

När min farmor Emma Charlotta föddes hade ingen kvinna någonsin röstat i ett allmänt och fritt val.

När pappa Arne föddes var Sverige ett land som kunde utdöma dödsstraff.

När jag själv kom till världen klassades homosexualitet som en sjukdom.

Föräldrar kunde inte välja skola till sina barn.

När min äldste son Jesper föddes kunde par som älskade varandra inte ingå äktenskap, om de själva tillhörde samma kön.

När min yngste son Gustav föddes var kunskapsskolan fortfarande tabu i Sverige.

Idag är dessa segrar vunna. Steg för steg har vi förändrat Sverige.

Viktigast av allt; vi har gett människor nya livschanser.

Det som var omöjligt för farfar, blev möjligt för min pappa.
Det som var omöjligt för pappa, blev möjligt för mig.
Det som var omöjligt för mig, blev möjligt för mina söner.
Tack vare era liberala föregångare och tack vare er – ni som varje dag bidrar till ett mer liberalt Sverige.

Då ger man det finaste en människa kan ge; lite mer av frihet.

Sträck på er liberaler – ni tillhör en mäktig ideologi och en rörelse som steg för steg gjort livet bättre för människor i vårt land!

¤

Vi ska vara stolta över historiska landvinningar, men framförallt ska vi bädda för framtida segrar.

Låt mig peka ut några av de socialliberala uppdrag som jag ser ligger framför oss.

Det handlar om att skapa ett välfärdssamhälle i världsklass.

Jag har under våren inlett en välfärdsturné runt om i Sverige. Jag har än så länge besökt bland annat ett LSS-boende i Eksjö, äldreboende i Karlstad, hemtjänst i Nyköping. Jag har sett så mycket engagemang bland dem som driver välfärden framför sig.

De verksamheter som jag har besökt har en sak gemensamt. De är alla välfärdsföretag som hotas av den rödgröna regeringens politik.
Men de har också en annan sak gemensamt. De styrs alla av kvinnor.
Så regeringen hotar inte bara medborgarnas valfrihet, de hotar också kvinnors företagande. När regeringen drar ner ridån för välfärdsföretagen så är det driftiga och framgångsrika kvinnor som åker ut.

Att män tjänar pengar är helt okej i Sverige. När kvinnor tjänar pengar så ska det förbjudas. Socialisterna kallar sig vänsterfeminister, men i slutändan är de mer vänster än vad de är feminister.

Sverige behöver mer feminism!

Men Sverige behöver sannerligen inte mer socialism!

¤

Valfrihet är en värdemätare på hur man ser på människan. Valfrihet handlar om att kunna välja, men lika mycket om att kunna välja bort.

Min mamma har lärt mig vad äldres egenmakt betyder. Hon bor i en lägenhet men behöver mycket hjälp av hemtjänsten. Hon är på sitt 94:e år och helt klar i tanken.

För mamma handlar hemtjänst inte om vinst eller inte. Den handlar om livskvalitet. Varför kan de inte göra det hon önskar under den tid de är i hennes hem?

För mamma handlar hemtjänst inte om driftsformer. Den handlar om värdighet.

För mamma handlar hemtjänst inte om kommunens makt. Den handlar om hennes egen rätt att få påverka sitt eget liv, även nu när hon snart är 94 år gammal.

Rätten till valfrihet är ett socialliberalt uppdrag.

De rödgröna tror att kommunalråd vet bättre än 94-åriga mammor!

Liberaler vet att en 94-årig mamma vet bättre än rödgröna kommunalråd!

¤

-”Jag saknar smaken och doften av mat. För de påminner mig om somrarna i Norge. Och om livet med din pappa.”

Så säger min mamma. Som många äldre kvinnor lever hon ensam, det sociala livet tynar bort när vänner försvinner.

I ensamhet blir de små glädjeämnena viktigare. Vi som befinner oss mitt i livet med jobb och aktiviteter glömmer bort att det som är världsligt för oss, kan vara livskvalitet för någon annan. Vi som hafsar i oss maten mellan möten och hämtningar på skolan tänker sällan på att maten kan vara dagens höjdpunkt.
Men den är det för många äldre ensamma människor. Dofterna kan förnimma om minnen från förr; smakerna förknippas med social gemenskap.

Matlagningen, att skala potatisen, stekoset i köket, doften av maten, att duka prydligt.

Min mamma har sin mat i en plastförpackning från hemtjänsten. Den är snabbt tillagad i mikron. Det ska gå fort. Hon har genom åren upplevt detta som en stor besvikelse. Hon tycker det smakar vatten.

På hemtjänstföretaget Invita Service i Nyköping lagas maten hemma till de äldre i det egna köket, för dem som vill. Den äldre kan vara med i köket och samtala under matlagningen, och så klart hjälpa till. Detta har snabbt blivit populärt.
Från Liberalernas sida var vi pådrivande för upprustningen av äldreomsorgens fysiska miljö. Från långvårdens flerbäddssalar till eget rum och egen lägenhet på våra äldreboenden.

Liberalerna genomdrev den så kallade parboendegarantin. Att ett par som levt tillsammans hela livet, inte ska behöva skiljas åt på äldreboendet.

I dag presenterar vi, Barbro Westerholm och jag, ett nytt förslag för att öka livskvaliteten för våra äldsta.

För de äldre, som ju lagat mat i sitt eget kök i hela sitt liv, ska hemtjänsten kunna laga maten på plats. Hemma i det egna köket. Dofterna, smakerna, gemenskapen, ofta dagens höjdpunkt för en ensam äldre, ska få upplevas på nytt.

Vi föreslår en lagändring, en laga-mat-garanti, som ger äldre med hemtjänst rätten att välja denna möjlighet.

Våra gamla föräldrar ska få uppleva mat och matlagning som de gjorde förr.

¤

Ett av våra socialliberala uppdrag handlar om solidaritet.

Vi liberaler vet att ett parti som mer än något annat parti tror på individens förmåga, vi har ett särskilt ansvar att möta upp när människan är som mest skör.

Det är vår uppgift att ge utsatta barn en framtid!
Det är vår uppgift att ge hemlösa ett hem!
Det är vår uppgift att ge de som känner sig utstötta en gemenskap!
Det glömda Sverige ska avskaffas!
¤

Jag läser om en tvåårig pojke. Han föddes i ett land långt härifrån, jag vet inte vilket. Jag vet inte hans namn. Kanske är det symptomatiskt att han är så anonym, som att vi andra inte ser vad som pågår.

Kanske gjorde hans föräldrar precis det som vi föräldrar gör; drömmer om en bättre framtid för våra barn.

Den här lille pojkens kropp spolades upp av vågorna på en strand vid Medelhavet. Drömmarna om en bättre framtid sjönk till botten när flyktingbåten han färdades i förliste.

Det som nu utspelar sig vid Medelhavet är en stor tragedi. Europas ledare måste ta sig samman. Fler länder i Europa måste vara beredda att ta samma ansvar som Sverige redan gör.

Vårt socialliberala uppdrag kan inte bli tydligare:

Det är att värna ett litet barns rätt till sin framtid och sina drömmar!

Medmänsklighet kan inte bli större än så!

¤

Sverige ska vara en humanitär stormakt. Att vara humanitär betyder inte bara låga trösklar in i Sverige. Det förpliktigar också till att skapa låga trösklar in i vårt samhälle.

Men idag gror ett utanförskap när det tar för lång tid för många nyanlända invandrare att komma i arbete. Utan jobb tvingas människor till bidragsberoende och blir då ofta hänvisade till kommunala hyreshus i utanförskapsområden. Där samlas många i samma situation; personer utan jobb och utan social gemenskap, utan att behöva tala svenska. Barnen växer upp vid sidan om vårt samhälle.

Jobbet är nyckeln till integration.

Vi behöver förändra arbetsrätten. Den utestänger de grupper på arbetsmarknaden som befinner sig längst bort, både unga och nyanlända. De som redan är insiders skyddas. De som är outsiders förblir i sitt utanförskap. Las har blivit ett lås.

Vi behöver lärlingssystem.

Vi behöver fler enkla jobb. Genom höga ingångslöner har enklare jobb prisats bort i vårt land. Men det är bättre med lägre ingångslöner än ingen lön alls. Lägre ingångslöner men högre slutlöner på vår arbetsmarknad innebär ökad lönespridning. Det leder till klyftor säger de rödgröna. Tvärtom så leder det till sammanhållning, säger vi. Fler får sitt första jobb snabbare, och de som har jobb får efterhand en bättre löneutveckling när erfarenhet lönar sig.
För de som kommer till Sverige måste vi också stärka drivkrafter och incitament för att söka sig till de jobbmöjligheter som finns.

Vi brukar säga att ”klassresan börjar i skolan”. Det är sant för barn som växer upp här. Men för den som kommer till Sverige som vuxen, så börjar resan in i vårt samhälle med det första jobbet.

De rödgröna partierna måste förstå att det fungerar inte i längden att ha en låg tröskel för att komma in i Sverige, men en hög tröskel för att sedan få jobb. Det är så man bygger utanförskap.

Det är dags för större förändringar av svensk integrationspolitik;

Från bidragsberoende och segregation till jobb och integration!

¤

Den rödgröna regeringen har precis lagt vårbudgeten på riksdagens bord. Den har redan blivit historisk. För inte under detta årtusende har Sverige skattechockats så mycket som nu.

Regeringen minskar Rut och minskar Rot, höjer skatter på unga som jobbar, höjer bensinskatten. Höjer skatten på företag. Höjer skatten på jobben. Höjer marginalskatten.

Jag minns ett löfte som Stefan Löfven gav innan valet. Han lovade att ställa frågan till varje statsråd om ett beslut innebär fler jobb eller inte. Förslag som inte leder till jobb skulle inte läggas fram.

Så då undrar man;

När Stefan Lövfen frågade Ylva Johansson om ungdomsjobben blir fler när det blir dyrare att anställa unga, vad svarade hon då?

När Stefan Löfven frågade bostadsminister Mehmet Kaplan om jobben blir fler när Rot och Rut-avdraget sänks, vad svarade han då?

När Stefan Löfven frågade Åsa Romson om jobben blir fler när Bromma flygplats läggs ner och kärnkraften stängs igen, vad svarade hon då?

Och skulle man inte velat vara en fluga på väggen när Stefan Löfven frågade Gustav Fridolin om jobben blir fler med en ekonomisk politik utan tillväxt;
för vad svarade han då?

¤

”Jag ser det som en tårtning mitt i ansiktet, av mitt eget parti”, det säger Anders Björkman, han är socialdemokratisk politiker och företagare.

Det är inte bara oppositionen och ledande ekonomer som ser skattehöjningarna som en underminering av arbetslinjen.

Jag har bara en uppmaning till regeringen:

Sluta! Tårta! Arbetslinjen!

¤

Liberalismen i världen är trängd idag. Efter 90-talets liberala islossning som följde på Berlinsmurens fall så håller utvecklingen på att vända igen.

Extremismen sliter sönder hela mellanöstern efter en kort och hoppfull arabisk vår. IS fortsätter nu det folkmord som armenier, assyrier och syrianer och andra kristna grupper utsattes för, för 100 år sedan. Demokrati och yttrandefrihet hotas med terrorattentat på tidningsredaktion. Attentat mot synagogor. Antisemitismen gror. Vi ser vänsterpopulister i Sydeuropa och högerpopulister i Västeuropa, som alla är emot europeiskt samarbete och internationell öppenhet. De vinner mark och de har en sak gemensamt; motståndet mot liberalismen.

Liberalismen i världen behövs mer än någonsin.

¤

Inget är mer centralt för en liberal än att försvara friheten. I vår egen världsdel finns idag inget större hot mot liberala värden än Putin-regimen.

När den frisinnade landsföreningen bildades 1902, så var grundtonen pascifistisk. Den tidens svenska försvarsväsende tog tydlig politisk ställning mot demokrati och mot allmän rösträtt.

Idag är det Liberalerna liberalerna som är det tydligaste försvarsvänliga och Nato-vänliga partiet i Sverige. Det svenska försvaret idag är till för att skydda vår frihet och vår demokrati. Nato är grundat av västvärldens demokratier för att gemensamt kunna skydda och bevara den västerländska liberala samhällsmodellen också för framtiden. I den gemenskapen borde Sverige höra hemma.

Det försvarsbeslut som fem av Sveriges riksdagspartier nu är eniga om är en stor besvikelse. Eftersom försvaret redan är underfinansierat, så innebär tillskottet i själva verket en fortsatt nedrustning.

Och ja, jag är besviken på försvarsbeslutet. Och jag är besviken på att de övriga allianspartierna gick med på denna urvattnade uppgörelse.

För vår frihet, och våra barns och våra barnbarns rätt att växa upp som fria individer i ett fritt samhälle – den friheten är värd att försvara.

¤

Ett av våra socialliberala uppdrag är bildningsresan.

Det är ingen slump att liberaler alltid varit fokuserade på skolan. Under Bertil Ohlins tid kallade kritikerna Liberalerna för folkskollärarpartiet. Men det var inte ett epitet som Ohlin skämdes för – tvärtom – att många bildade människor bekänner sig till liberalismen är inget att skämmas för.

För liberaler är skolan det viktigaste samhället kan göra för att ge alla barn likvärdiga livschanser. En skola med höga kunskapskrav är klassresans viktigaste förutsättning. Det är här socialdemokraterna har gått så fel.

En som har följt den svenska skolpolitikens svängningar mer än de flesta är professor Per Thullberg. Han var aktiv socialdemokrat på 80-talet, blev rektor för Södertörns högskola, rekryterades av dåvarande utbildningsminister Thomas Östros till generaldirektör och chef för Skolverket.

Han beskriver idag Liberalernas skolpolitiska reformer som ”storverk, som kommer att få stor betydelse för den fortsatta utvecklingen”. Han har nu tagit ett stort steg. Mycket på grund av skolpolitiken, så har han idag lämnat socialdemokraterna. Idag är han på sitt första liberala riksmöte som nybliven medlem i Liberalerna. Välkommen hem, Per Thullberg!

I Hallstahammars kommun har de rödgröna partierna beslutat att förbjuda läxor. Det anses nämligen ojämlikt eftersom alla inte läser sina läxor. Ett tips till de rödgröna i Hallstahammar skulle ju kunna vara avskaffa grundskolan helt och hållet. Visserligen skulle ingen lära sig någonting, men det skulle bli otroligt jämlikt. All heder åt Liberalernas gruppledare i kommunen, Anna Lundberg, som nu driver en intensiv kamp mot flummet och för kunskapsskolan. Tack för att du står på barnens sida!

¤

Han låg på sidan och sov. Snusandes, så där oskyldigt som bara små barn kan göra. Han såg så liten ut i förhållande till den stora sängen.

När Anette och jag reste till Korea 2001 för att adoptera vår första pojke, minns jag att jag funderade på hur länge det dröjer innan vi skulle tycke att han var vår egen.

Det var när jag fick honom i mina armar som det hände. Ni vet de där ögonblicken som förändrar liv, som delar in livet i tiden innan och tiden efter.

En av våra största rädslor är att våra söner inte skulle behandlas som andra på grund av sin bakgrund och sitt utseende. Livet har så mycket hinder och utmaningar ändå.

För trots att Sverige är ett av världens mest toleranta länder så ser vi också en annan verklighet.

Vi ser syriern som bli diskriminerad på arbetsmarknaden.
Vi ser judar i Malmö som inte vågar gå på öppen gata av rädsla för dem som säger att ni hör inte hemma här.
Vi ser flyktingen i en båt på Medelhavet som drömmer om ett bättre liv, men vars drömmar vissa vill krossa.
Vi ser kvinnan som älskar en annan kvinna men som inte vågar hålla henne i handen.
Olikhet har många perspektiv. Men det är bara tolerans som kan skapa möjligheternas land för alla.

Detta är ett socialliberalt uppdrag.

Vi utmanas av dem som vill att Sverige ska vara ett land för särskilt utvalda.
Vi hör Sverigedemokraterna när de säger vem som har rätt att tillhöra vårt samhälle. Och vem som inte har det.
Vi hör Sverigedemokraterna när de säger vem som duger. Och vem som inte duger.
Vi hör er. Men vi vägrar att acceptera den människosynen.
Sverige ska vara ett land med öppenhet och tolerans.

Oavsett var du kommer ifrån!
Oavsett vart du är på väg!
Partivänner,
en del tycker att politik är meningslöst. Att det egentligen inte spelar någon roll. Som att världen skulle ha samma utveckling ändå, oavsett vem det är som styr. Inget kan vara mer fel.

Tänk er att leva i en värld utan liberalism. Då blir det självklart varför vi som är här idag är liberaler. Jag vet varför jag blev liberal.

Jag blev liberal när jag såg muren genom Europa, den som skiljde de fria från de förtryckta.

Jag blev liberal när jag läste om apartheid i Sydafrika, det system som gjorde skillnad på människor och människor.

Jag blev liberal när jag såg en ensam människa stå framför diktaturens stridsvagn på Himmelska fridens torg.

¤

För mig blev liberalismen självklar när jag såg vad vi har åstadkommit.
När liberaler införde allmän och lika rösträtt.
När liberaler drivit på för ökad jämställdhet.
När liberaler har bekämpat ofrihet och förtryck var det än har förekommit.

¤

Socialismen bekämpar rikedom. Liberalismen bekämpar fattigdom.
Konservatismen tror på dåtiden. Liberalismen tror på framtiden.
Därför är jag liberal.

¤

När jag ser Socialdemokraterna cementera utanförskapet, så är jag liberal.
När jag ser Miljöpartiet bekämpa den tillväxt som ger oss välfärd, så är jag liberal.

När jag ser Vänsterpartiets motstånd mot den frihandel som lyfter människor ur fattigdom, så är jag liberal.

När jag ser Sverigedemokraterna stänga gränser och bygga murar, så är jag liberal.

¤

Jag är liberal på grund av min klassresa, för jag vet att det är liberaler som ger människor livschanser.

Jag är liberal för att min 94-åriga mamma ska kunna påverka sitt eget liv, för jag vet att det är liberaler som ger valfrihet.

Jag är liberal för att mina barn ska bemötas som andra barn, för jag vet att det är liberaler som står för tolerans.

Jag är liberal när jag ser en tvåårig pojke spolas upp på en strand vid Medelhavet, för jag vet att det är liberaler som står för humanism.

¤

Vi är liberaler. Och vi är liberaler med ett uppdrag.

Det handlar om att ge människor frihet.

Det handlar om att ge människor livschanser.

Det är detta vi har att leva upp till!

Det är ingen annan som kommer att göra jobbet.

Vi har ingen tid att förlora!

Nu börjar förnyelsen!

Det är dags för liberal kraftsamling!

Tack!