Se alla
Staty av gudinnan Themis bärandes våg.

Förbjud romani kris

Fredag 5 augusti 2022

De personer som till exempel dömer i romska eller islamiska rättegångar bör kunna straffas för det. Därför föreslår vi ett nytt straffrättsligt förbud mot de här utomrättsliga rättegångarna och även avtal som är förnedrande för kvinnor, skriver Juno Blom, Robert Hannah och Axel Darvik.

Det saknas förståelse för det sammanhang som barn och unga i hederskulturer tvingas växa upp i. Det saknas även insikt om hur sammanhanget påverkar den enskilda individen, framförallt för pojkar och unga män. Dessutom saknar utsatta förtroende för att samhället kan ge det stöd och skydd de utsatta har rätt till.

Det behövs bättre kunskap om killars utsatthet och dubbla roller i en hederskontext. Redan från barnsben cementerar föräldrar strikta könsnormer och könssegregation. Pojkar ska inte visa känslor som ledsenhet. Det finns däremot en acceptans för att de är våldsamma och gör andra ledsna. De faller offer för tvångsäktenskap och kusinäktenskap. Men ännu vanligare är kraven de har på sig att kontrollera och straffa sina systrar och kvinnliga släktingar om de bryter mot familjens regel och normsystem. Kontrollen handlar om att garantera den ogifta flickans oskuld och den gifta kvinnans sex- och samliv.

Sönerna i det uppmärksammade fallet körde på mamman för att hon hittat en ny kärlek. Innan mordet hade skadestånd betalats ut till pappans släkt i en romsk rättegång (romani kris) av en annan man som den mördade mamman träffat. Hederskulturen kuvar allt som heter frihet, respekt, kärlek och lycka.

Förbjud romani kris

Liberalerna föreslår nu ett nytt straffrättsligt förbud mot kvinnoförnedrande utomrättsliga rättegångar och avtal. Den som dömer i romska rättegångar, islamiska rättegångar, arrangerar njutningsäktenskap, ingår brudavtal (s.k. mahr) eller kräver ersättning för att godkänna skilsmässor bör kunna straffas för det. Dessa rättegångar och avtal kan redan idag förklaras vara rättsvidriga av domstol men i en hederskontext är det ytterst få utsatta flickor och kvinnor som vågar söka stöd från rättsstaten.

Hederskulturen har fått växa eftersom regeringen saknar ryggrad och vacklar när de möter motstånd. Socialdemokraterna saknar handlingskraft och en sammanhållen plan för hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas och genomföras. Det behövs en ny regering, som på allvar visar att är alla lika inför lagen, oavsett släktens vilja.

Läs hela debattartikeln här.