Se alla

Bättre RUT för 100 000 äldre

Lördag 25 april 2015

Liberalerna kommer i vårbudgeten föreslå att subventionsgraden för RUT höjs från 50 procent till 75 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år. Kostnaden för en timmes städning i hemmet kommer då vara ca 100 kr. Reformen är planerad att genomföras från och med den 1 januari 2016 och kostnaden är 100 miljoner kronor per år.

– Satsningen är viktig av två skäl. För det första ger det en ökad valfrihet för 100 000 äldre, en grupp som använder RUT dubbelt så mycket som en genomsnittlig svensk. För det andra så leder det till fler jobb för personer inom RUT-sektorn, säger Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.