Se alla

Dagens flyktingkvoter – en kortsiktig lösning

På sikt bör EU fördela alla asylsökande efter medlemmarnas bärkraft

Tisdag 22 september 2015

I dag samlas EU:s migrationsministrar och i morgon EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för ett extrainsatt toppmöte i hopp om att börja hitta lösningar på flyktingkrisen. Tiden håller på att rinna ut. Medlemsländerna har hittills misslyckats med att visa det ledarskap, mod och handlingskraft som behövs för att fatta de avgörande besluten för en gemensam, hållbar och human asyl- och migrationspolitik. Under tiden har fler människor mist livet på Medelhavet, fler mötts av tårgas och vattenkanoner vid Europas port på gränsen mellan Serbien och Ungern och fler anlänt till Sverige, Tyskland och Österrike; de enda medlemsländerna som i dag tar ordentligt ansvar för de flyende människorna.
Hittills har över en halv miljon flyktingar tagit sig till Europa för att söka asyl. Det kan låta som en hög siffra, men om alla medlemsländer tog sitt ansvar så vore det fullt möjligt att ge var och en av de som kommer en rättssäker asylprövning och den trygghet och de nya livschanser som de är värda.

Vi förväntar oss att medlemsländerna nu enas kring ett bindande avtal för hur många varje medlemsland ska ta emot av de 120 000 flyktingar som från Italien, Ungern och Grekland ska omplaceras. Här krävs att varje land tar sitt fulla ansvar och visar kompromissvilja och solidaritet. Det ministrarna visat upp hittills är oacceptabelt. Det är orimligt att låta ett litet antal extremistiska medlemsländer blockera en helt nödvändig överenskommelse.
Omfördelningen av 120 000 flyktingar är bara en kortsiktig lösning. Den flyktingkris vi ser just nu kan vara en början till en ännu större kris som snart kan slå till mot Europa.
På sikt måste EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lägga fram ett omfattande åtgärdspaket anpassad efter det tjugoförsta århundradet. Paketet måste göra det möjligt för flyktingarna att ta sig till EU på lagliga och säkra vägar. På så sätt kan människosmugglarnas skrupelfria profiterande på människors nöd stoppas, samtidigt som flyktingar genom att få humanitära visum utfärdade på EU-ambassader kan köpa sig en reguljär flygbiljett för några tusenlappar för att kunna ta sig till ett EU-land och på plats söka asyl.

Dessutom bör det bli tvingande för alla EU:s 28 länder att delta i UNHCR:s vidarebosättningsprogram och därmed öka antalet kvotflyktingar som får nya livsmöjligheter i EU. EU bör även se över sina regler för transportörsansvar som i dag förbjuder flygbolag att ta ombord den som saknar pass och visum.
EU-kommissionen måste också skapa ett nytt rättsligt instrument baserat på ett solidariskt och gemensamt ansvarstagande, alltså ett kvotsystem som fördelar asylsökande mellan medlemsländerna, grundat på befolkningsmängd, sysselsättningsgrad, BNI och andra relevanta faktorer. På så vis kan vi upprätthålla ett gemensamt EU-system som är rättssäkert och där alla asylsökande får likvärdig prövning, samtidigt som alla medlemsländer tvingas ta sin del av ansvaret. På lång sikt bör man även utvidga EASO:s mandat till att hantera alla asylansökningar på EU-nivå.
EU har skapats för att lättare kunna lösa gemensamma utmaningar. Europaparlamentet och EU-kommissionen har visat handlingskraft och ambitiösa förslag, senast i torsdags där EU-parlamentet med stor majoritet i plenum stödde EU-kommissionens akuta omfördelningsförslag efter en rekordsnabb hantering. Det är dags att EU:s stats- och regeringschefer visar ledarskap kombinerat med mer solidaritet och medmänsklighet och mindre egoism.

Birgitta Ohlsson
Cecilia Wikström