Se alla

En budget byggd på glädjekalkyler

Trots massiva skattehöjningar är regeringens budget underfinansierad

Måndag 21 september 2015

I dag presenterar de rödgröna en budget som slår mot jobben och ekonomin. Budgeten tyder på att att de rödgröna blivit trötta och idélösa redan efter ett år vid makten. Det finns två huvudproblem med den budget som Magdalena Andersson i dag lägger på riksdagens bord.
För det första. Inga förslag läggs för att genomföra de strukturella reformer av arbetsmarknaden och bostadsmarknaden som Sverige skull behöva. Tvärtom, läggs förslag som går i rakt motsatt riktning. På svensk arbetsmarknad råder det brist på enkla jobb – det är en av förklaringarna till att alldeles för många unga och utrikes födda saknar ett jobb att gå till. Men i stället för reformer för att fler enkla jobb ska växa fram läggs massiva skattehöjningar på jobb och regeringen försämrar RUT och ROT. Resultatet kommer att bli färre enkla jobb och fler i utanförskap.
Svensk bostadsmarknad är i skriande behov av liberaliseringar för att det ska byggas mer, men i stället för regelförenklingar så föreslår regeringen stora subventioner och utreder en fördyrad andrahandsuthyrning. Fler unga kommer därmed stå utan bostad och integrationen kommer försvåras när trångboddheten för nyanlända riskerar att öka.

För det andra. Budgeten bygger på glädjeberäkningar. Trots massiva skattehöjningar på jobb och företagande är budgeten underfinansierad. Statiska beräkningar av såväl stora inkomstskattehöjningar som av arbetsgivaravgiftshöjningen överskattar intäkter. Regeringen räknar inte in några effekter av att oberoende bedömare är överens om att höjda skatter på jobb gör att människor jobbar mindre och att höjda skatter på att anställa gör att det anställs färre.
I praktiken kommer Magdalena Andersson tvingas konstatera att de skattehöjningar som hon i dag lägger fram inte kommer att ge de intäkter till välfärden hon räknat med.
På samma sätt kommer utgifterna för ett par av regeringens reformer visa sig vara gökungar som skadar svenska statsfinanser. Vid beräkningen av kostnaden för borttagandet av bortre parentesen i sjukförsäkringen tar regeringen inte hänsyn till att det kommer leda till fler i utanförskap. Den statiska beräkningen av höjd a-kassa och borttagen bortre tidsgräns underskattar kostnadsökningarna. Sammantaget ser vi en budget som på pappret ser ut att gå ihop men som i praktiken riskerar att leda till stora underskott.

Det är en idélös och trött regering som bygger ut transfereringssystem och platspolitiken. Riktiga jobb ersätts av låtsasjobb. Idélösheten och tröttheten har sitt ursprung i en oförberedd regering. Effekten av att Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte förberett sig tillsammans är brutna vallöften och en regering som inte klarar av att genomföra reformer för att bygga ett starkare Sverige. De rödgröna saknar helt idéer för hur svaga grupper på arbetsmarknaden ska komma i jobb och hur vi klarar ut den demografiska utmaningen där allt färre behöver försörja allt fler.
Alliansregeringen efterlämnade sig en av Europas starkaste ekonomier, utan att riskera de offentliga finanserna. Magdalena Andersson har gång på gång försökt hävda motsatsen. Men ett felaktigt påstående blir inte en sanning, oavsett hur många gånger Magdalena Andersson upprepar det eller hur många liknelser med lador hon använder. Under Alliansregeringen ökade sysselsättningen med över 300 000 personer och vi hade, jämfört med andra länder, betydligt lägre budgetunderskott och högre ekonomisk tillväxt.

Sverige är långt ifrån perfekt och vi har stora utmaningar. Från Liberalernas sida drar vi slutsatsen av Alliansens valförlust att för många väljare ansåg att vi saknade svar på framtidens utmaningar. Vi bedriver nu därför ett omfattande idéarbete för att presentera liberala reformer för ett växande Sverige.

Erik Ullenhag
Ekonmisk-politisk talesperson (FP)

Publicerad i Aftonbladet 2015-09-21