Se alla

Budgetnyhet: Mer personal till Kriminalvården

Måndag 1 april 2019

Med Januariavtalet stängde vi ute extremister från inflytande och skapade möjligheter för en politik med stark liberal prägel. Det är bra för Sverige. Januariavtalets 73 punkter kommer nu att förverkligas. Tack vare Liberalernas medverkan kommer vårändringsbudgeten bland annat att innehålla 335 nya miljoner till Kriminalvården.

– Nu skärps straffen för bl.a. hedersbrott och olagliga vapen, som Liberalerna drivit länge. Då behövs det mer personal i kriminalvården när det blir fullt på fängelserna, säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson.

– Vi låter nu också kriminalvården ta över fångtransporterna, för att polisen ska kunna fokusera på brottsbekämpning.

Läs mer här