Se alla

Beslut i korthet – religiösa friskolor m.m.

Söndag 19 november 2017

Religiösa friskolor

Efter en lång och ideologisk debatt har Liberalernas landsmöte tagit ställning för att nya religiösa friskolor inte ska tillåtas och att befintliga inte ska kunna utvidga sin verksamhet. Inspektionen av religiösa friskolor ska skärpas och huvudmän som inte följer läroplanens normer och värdegrund ska inte få bedriva undervisning. Landsmötet sade därmed nej till de förslag som ville gå längre och förbjuda alla konfessionella friskolor.

Slöja i skolan

Landsmötet sade också nej till de förslag som fanns om slöjförbud i förskola och lågstadium. Liberalerna vill på olika sätt stärka alla flickors frihet och stoppa hedersvåldet. Men att förbjuda barn att bära slöja eller andra religiöst präglade plagg i förskola och skola, är inte rätt väg att gå.