Se alla

Beslut i korthet – kultur och civilsamhälle

Söndag 19 november 2017

Satsa på skolbiblioteken

Liberalerna vill uppgradera skolbiblioteken.  På samma sätt som det finns riktvärden för antal elever per skolsköterska ska det finnas också för pedagogiska bildningsresurser – en på 400 elever. Ett välfungerande skolbibliotek är en del av den pedagogiska spetsverksamheten och en grundsten i en liberal kulturpolitik.

Ett nytt konstnärligt nationellt uppdrag

Vid sidan av de nationella institutionerna med nationellt uppdrag vill Liberalerna se ett särskilt konstnärligt nationellt uppdrag, där en viss scen får i uppdrag att vara konstnärligt drivande under en viss period. Det skulle till exempel kunna handla om att ge en regional opera, dansteater, teater, konserthus ett särskilt flerårigt statligt stöd för att utveckla sin konstformer och nå ny publik.

Öka civilsamhällets roll inom välfärdstjänster

Liberalerna vill att det görs en samlad översyn av hur skattesystemet påverkar den civila sektorns möjligheter att bli en starkare aktör inom välfärdsarbetet.

Skatteavdrag för gåvor till ideella aktörer inom välfärdsområdet

Inför skatteavdrag för gåvor för såväl privatpersoner som aktiebolag och andra juridiska personer till ideella aktörer inom välfärdsområdet i vid mening.