Se alla

Beslut i korthet – rättspolitik

Söndag 19 november 2017

Utred kronvittnen och anonyma vittnen

Liberalerna vill utreda anonyma vittnen inom ramen för en större utredning om vittnesskyddet i svenska domstolar. Landsmöte vill också att man ska utreda ett system med kronvittnen, där en brottsmisstänkt person kan få strafflindring om han eller hon lämnar uppgifter som underlättar utredningen av andras brott.

Avskaffa två-tredjedelsfrigivning

Liberalerna vill avskaffa den automatiska tvåtredjedelsfrigivningen. I stället ska regeln vara att man avtjänar den strafftid man är dömd till och villkorlig frigivning tidigare ska vara något man förtjänar genom gott uppförande, uppriktig ånger och att den dömde inte bedöms återfalla i brott.

Bättre förutsättningar för kvinnojourerna

Alla kommuner ska ha samarbete med en lokal kvinnojour, antingen i den egna kommunen eller i närområdet. Liberalerna ser också att det behövs ett långsiktigt och enhetligt stödsystem där kvinno- och tjejjourer i hela landet får mer likvärdiga förutsättningar.

Arbete mot hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap

Sveriges förmåga att ingripa mot tvångsäktenskap måste förstärkas. Därför vill Liberalerna att polisens tidigare kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck återupprättas.

Det behövs en särskild brottskod (”flaggning”) för hedersrelaterade brott för att inte hedersrelaterad brottslighet ska osynliggöras i brottsstatistiken. Syftet är att man lättare ska kunna övervaka och följa ärenden med hedersrelaterade motiv.

Skilda valdagar

Liberalerna vill återinföra skilda valdagar. Om valen till kommuner och landsting hålls åtskilda från riksdagsvalen kommer det att vitalisera debatten i lokala och regionala frågor och förbättra väljarnas möjlighet till ansvarsutkrävande. Däremot bör alla kommun- och landstingsval hållas vid samma datum.