Se alla

Beslut i korthet – Integration och migration

Söndag 19 november 2017

Rätten till asyl

Sverige ska värna asylrätten och en human asylpolitik på EU-nivå. Alla medlemsstaters ansvar måste tydliggöras. Familjer ska få sina asylskäl prövade i samma land. I väntan på en stärkt och harmoniserad asylpolitik på EU-nivå behöver svensk lagstiftning ligga mer i linje med andra jämförbara EU-länder Liberalerna står för en human och realistisk asylpolitik som värnar individuell prövning och rätten att överklaga i domstol.

Öka och förenkla den kvalificerade arbetskrafts- och företagarinvandringen

Liberalerna vill att det ska vara enkelt att komma till Sverige och arbeta eller studera. Ansvariga myndigheter måste ges tillräckliga resurser för att effektivt och snabbt kunna hantera detta.

Uppehållstillstånd för att stanna och söka jobb 12 månader efter avslutade studier i Sverige, ska ges automatiskt när en student söker uppehållstillstånd för studier.

Liberalerna vill också se ett system med startup-visum, som en mindre byråkratisk väg att etablera sig i Sverige för exempelvis kodare och startup-företag. Ansökningsprocessen ska vara snabb, förutsägbar och innebära minsta möjliga byråkrati. Arbetskraftsinvandrare ska också kunna starta eget och stanna i landet.

Validering av utbildningar och erfarenhet

Validering och kompletterande utbildningar är centrala för att nya svenskar ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden och vara med och bidra. Liberalerna vill se en snabbare valideringsprocess, effektivare insatser för kompletterande utbildningar och en smartare introduktion i arbetslivet. Institutioner med ansvar för validering ska samordna sitt arbete för att förkorta väntetiden.

Språk- och samhällsprov för nya medborgare

Liberalerna ska verka för ett språk- och samhällsprov i samband med ansökan om medborgarskap.

Svenskundervisning ska ges redan under asyltiden liksom en obligatorisk samhällsorientering. De som får uppehållstillstånd ska också delta i obligatorisk samhällsorientering.