Se alla

Beslut i korthet – ekonomi

Lördag 18 november 2017

Sänkt skatt på arbete

Liberalerna vill ha en omfattande skattereform, där kraftigt sänkta skatter på arbete växlas mot höjda konsumtionsskatter och miljöskatter.

Höj åldersgränsen för rätten att stanna i arbete

Så många äldre som möjligt ska kunna arbeta kvar så länge de vill och förmår. Därför vill Liberalerna höja åldersgränsen för rätten att stanna i arbetslivet från 67 till 71 år.

Höjt RUT-avdrag

Liberalerna vill höja taket RUT-avdraget till 75 000 kr.

Fler talanger till Sverige

Med ett Nobelstipendium vill partiet locka till sig fler utländska studenter till svenska lärosäten. Liberalerna vill också införa speciella startup-visum för kodare och småföretagare som vill etablera sig i Sverige.