Se alla

Beslut i korthet – miljö och klimat

Söndag 19 november 2017

Fossila bränslen måste fasas ut

Liberalernas klimat- och miljöpolitik bygger på att de som smutsar ner beskattas, och att vi säger nej till subventioner. Om beroendet av fossila bränslen ska brytas måste alla transportslag stå för sina klimatkostnader. Liberalerna vill successivt avskaffa alla subventioner och skattelättnader för fossilt bränsle.

Bilar som drivs med fossila bränslen ska inte klassas som miljöbilar. Liberalerna vill se en omvänd miljöbilsbonus med höjd fordonsskatt för bilar som inte är miljöbilar – för dessa höjs även förmånsvärdet.

Kommuner ska ha rätt att inrätta miljözoner – inom vissa områden ska endast fossilfria fordon tillåtas. Det ska även vara möjligt att införa en avgift på dubbdäck för bättre luftkvalitet i städer. Bilpooler och smart korttidshyra av miljöbilar bör främjas på kommunal nivå.

Där det finns fungerande kollektivtrafik bör reseavdraget begränsas kraftigt, och vägavgifter på motorvägssträckor ska höjas där det finns särskilt goda alternativ att resa kollektivt.

Ja till europeisk flygskatt

Liberalerna har sagt nej till regeringens föreslagna flygskatt, men vill att Sverige ska driva på för en europeisk flygskatt och att flyget självklart ska betala för sina klimatkostnader. För att öka konsumenternas information och kunskap om flygets klimatpåverkan vill Liberalerna se en obligatorisk klimatdeklaration i reklam och vid bokning av flygresor.

Ett klimatsmart och stabilt energisystem

Liberalerna vill förenkla installation av solceller på egen fastighet. Energiskatten ska sänkas där elen konsumeras och produceras på samma punkt.

Utbyggnad av ny energiproduktion ska drivas på av marknaden, så att den byggs när den behövs och där den behövs.

Miljösmart konsumtion

En ny skatt på fossil plast bör införas. Liberalerna vill även se en kemikalieskatt, och satsa på återvinning av textilier.

Mat och miljö

Det ska vara lätt att handla rätt. Liberalerna vill se mer miljö- och klimatmärkning för livsmedel, och en obligatorisk märkning för kött övervägas.