Se alla

Beslut i korthet – utrikespolitik och Europafrågor

Söndag 19 november 2017

Ja till EU:s sociala pelare.

Ska EU:s fria rörlighet fungera måste varje land garantera social trygghet för sina medborgare. Liberalerna säger ja till att utveckla EU-samarbetet med den sociala pelaren.

Mer demokrati

Kopplingen mellan dagens bistånd och grundläggande mänskliga rättigheter är alltför svag. Liberalerna vill därför att svenskt utvecklingsbistånd ska ha demokrati som övergripande mål. Fokus ska ligga på att främja fria val, starka institutioner och rättsstatliga strukturer. Sverige ska också ge bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter även i rika länder.

En human och hållbar asylpolitik

Sverige och Europa ska stå upp för en human och solidarisk asylpolitik. Liberalerna vill se en europeisk gemensam asylpolitik där EU:s medlemsländer delar på ansvaret.

Liberalerna ställer sig bakom visionen att världens flyktingläger ska tömmas, och flyktingarna ska ges möjlighet att skapa sin egen framtid.