Se alla

Barbro Westerholm har avlidit

Tisdag 14 mars 2023

Vi har idag tagit emot det sorgliga beskedet att Barbro Westerholm har gått bort efter en tids
sjukdom. Våra tankar går till Barbros make Peter och deras fyra barn.

– Vi är många som känner stor saknad, samtidigt som vi minns Barbro med värme och
stolthet. Barbros heroiska kamp för människors frihet och lika värde lämnar bestående avtryck
i Liberalerna och det svenska samhället. Det har sagts om Barbro att sällan har så många så
mycket att tacka en människa för — jag kan bara instämma, säger Johan Pehrson,
Liberalernas partiledare.

Barbro Westerholm föddes 16 juni, 1933, i Stockholm. Hon tog läkarexamen vid Karolinska
institutet 1959 och disputerade 1964. År 1979 blev hon Socialstyrelsens första kvinnliga
generaldirektör och var den som drev igenom att homosexualitet inte längre skulle betraktas
som psykisk sjukdom.

År 1988 valdes Barbro Westerholm in i riksdagen och blev en tydlig förespråkare för hbtqi-
personers rättigheter, till exempel genom att arbeta för införandet av en partnerskapslag,
vilket blev verklighet 1995. År 1999 lämnade hon riksdagen och blev ordförande för Sveriges
pensionärsförbund. Hennes engagemang för att bekämpa åldersdiskriminering bar hon med
sig när hon på nytt blev riksdagsledamot 2006.

Barbro fortsatte att bidra till viktiga samhällsförändringar under hela hennes tid i riksdagen.
Som riksdagens äldsta ledamot fick Barbro 2019 uppdraget av regeringen att utreda hur alla
med hemtjänst ska ges fast omsorgskontakt. Hennes utredning ledde fram till att ett lagkrav
infördes sommaren 2022. Sammanlagt tjänstgjorde Barbro Westerholm i riksdagen i 27 år.
– Barbros mod, handlingskraft och engagemang för att stå på de mest utsattas sida har
inspirerat flera generationer liberaler. Jag kommer alltid minnas när Barbro fick stående
ovationer i riksdagens kammare när hon höll sitt sista anförande. Det finns få personer som
påverkat så många människors liv, inte minst när det gäller hbtqi, kvinnors och minoriteters
rättigheter, säger Liberalernas partisekreterare Gulan Avci.

Barbro Westerholms samhällsengagemang var påtagligt långt utanför riksdagsarbetet. År
2004 tilldelades hon Hedeniuspriset av föreningen Humanisterna. Barbro Westerholm har
suttit i styrelsen för RFSU och blev 2007 hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten på
Uppsala universitet, år 2016 blev hon hedersdoktor vid Malmö högskola samt har även
utnämnts hedersledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive Apotekarsocieteten. År 2021
gav hon ut boken ”Om att aldrig ge upp”.

Barbro Westerholm lämnar efter sig sin make Peter, fyra barn samt barnbarn och
barnbarnsbarn.