Se alla
Ung man studerar matematik framför surfplatta.

Förslag för ökad trygghet i skolan

Torsdag 9 februari 2023

Alla ska kunna känna sig trygga när de är i skolan. Det gäller både de som arbetar i skolan
och alla elever. Skolan har en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet och personalen ska
känna att de har hela samhällets stöd när de arbetar för att göra skolmiljön trygg och säker.

Den liberala skolministern Lotta Edholm har idag därför lagt fram tre förslag i en utredning för
att öka tryggheten i svenska skolan.

1. Skolans ansvar för det brottsförebyggande arbetet ska regleras i lag.

2. Om personal misstänker eller vet att brott har begåtts inom eller i anslutning
till skolans eller fritidshemmets verksamhet ska polisanmälan vara huvudregel.

3. Obehöriga personer ska inte uppehålla sig i skolan eller på skolområdet.