Se alla

100 timmar mer idrott i skolan

Torsdag 14 augusti 2014

Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Detta trots att övervikt och fetma har blivit vanligare.

– Mer idrott innebär att eleverna rör sig mer och det kan bidra till bättre kunskapsresultat, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringen föreslår nu att undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa i grundskolan utökas från 500 till 600 timmar, det vill säga en ökning med 20 procent. Det innebär att antalet timmar för ämnet blir fler än vad det har varit någon gång sedan grundskolan infördes.