Se alla

Vi slopar SFI som skolform och låter komvux ta över

Tisdag 12 augusti 2014

En avgörande nyckel till jobb och samhälle för dem som kommer till Sverige är kunskap i svenska. SFI är för dåligt individanpassat. Därför inordnar vi SFI i komvux, nivåanpassar undervisningen och ser till att schemaläggningen blir flexiblare, skriver Jan Björklund, Maria Arnholm och Erik Ullenhag i Dagens Nyheter.

Sverige är i dag ett av västvärldens mest öppna länder. För en liten ekonomi som den svenska är öppenheten mot omvärlden avgörande för vårt välstånd. Den solidaritet vi visar med människor som flyr hit handlar om vilket land vi vill vara. Vi är stolta över att Sverige är ett land som står upp för medmänsklighet.

För att vi som land och de människor som kommer hit fullt ut ska dra nytta av migrationen krävs en integrationspolitik som stöttar var och en att så snabbt som möjligt etablera sig och stå på egna ben. Men historiskt sett har integrationen fungerat alldeles för dåligt och därför har Liberalerna i alliansregeringen genomfört omfattande förändringar av integrationspolitiken. Vi har brutit den omhändertagandementalitet som tidigare präglade integrationspolitiken. Människor som kommer till Sverige ska mötas av frågan vad de kan bidra med, i stället för vilket bidragssystem de ska in i.

Läs hela artikeln på dn.se.