Se alla

Etikett: Högre utbildning

22 december 2020

Nu förlängs det slopade fribeloppet

Idag kan Liberalerna presentera en förlängning av det slopade fribeloppet. Ett fortsatt behov finns av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i…