Se alla

Dina personuppgifter

Vi arbetar enligt PUL (personuppgiftslagen)

Liberalerna medlemsregister

Som medlem i Liberalerna hanteras dina personuppgifter i ett register, kallat Registret, där dina personuppgifter betraktas som känsliga personuppgifter och är konfidentiella. Registret är inrättat för att administrera uppgifter om medlemskap i och uppdrag för Liberalerna. Registret utgör underlag för verksamhet i Liberalerna, t.ex. provval, e-post och intern information. Ansvarig för behandlingen av medlemmars personuppgifter är:

Liberalernas riksorganisation
Organisationsnr 802000-9349
Box 2253
103 16 Stockholm
Du når medlemsadministrationen på [email protected]