Se alla

Wikström (FP): Hyckleri om Bokmässan inte visar Ungerns rätta ansikte

Torsdag 24 september 2015

Europaparlamentariker Cecilia Wikström kommenterar att Bokmässan som inleds i dag har Ungern som tema:
– Jag förväntar mig att Bokmässan visar den sanna bilden av vad som sker i Ungern, där regeringens politik fört landet i en riktning som gravt strider mot europeiska värderingar. Under flera år har lagar stiftats som rättfärdigar statlig censur, politisering av rättsstaten och kulturen, diskriminering av minoriteter och kriminalisering av hemlösa för att nämna några exempel.

– Samtidigt som bokmässan pågår så förödmjukas tusentals flyktingar vid gränsen mellan Ungern och Serbien med
Source: Pressmeddelanden