Se alla

Wikström (FP) begär extrainsatt utskottsmöte i Europaparlamentet för att inleda förfarande mot Ungern för brott mot EU:s grundläggande värden.

Torsdag 24 september 2015

”Europa kan inte längre förhålla sig passivt till de systematiska och allvarliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna som Viktor Orbáns ungerska regim under de senaste åren gjort sig skyldiga till. För varje nytt övergrepp tror man att botten är nådd, bara för att senare kunna konstatera att det kunde bli ännu värre. Nu senast har vi sett hur Ungern reser fysiska murar mot omvärlden, angriper asylsökande med tårgas och till och med givit militär och polis rätt att vid behov öppna eld mot flyktingar. Nu får det vara slut på arga brev och uppgivna suckar från resten av Europa. Nu måste vi
Source: Pressmeddelanden