Se alla

Widman och Thomsson (FP): Regionstyrelsen måste återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält.

Tisdag 6 oktober 2015

Liberalerna på Gotland vill att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält.

– Även om det kan finnas andra överklaganden är det viktigt att politiken på Gotland nu står upp för de försvarssatsningar som görs på ön. Det stridsvagnskompani som Liberalerna framtvingade i försvarsbeslutet 2009 får snart sällskap av ett mekaniserat kompani. Liberalerna på riksnivå går nu vidare med förslag om att även kustartilleri och tung kustrobot grupperas på ön. I ljuset av detta måste Gotland göra det man kan för att tillstånden på Tofta nu kommer på plats.,
Source: Pressmeddelanden