Se alla

Tysklind (L): Rensa upp västkustens stränder

Torsdag 4 augusti 2016

I höstens budget föreslår Liberalerna ett ökat anslag till Havs- och Vattenmyndigheten i syfte att rensa västkustens stränder.

– De senaste två åren har vi lagt förslag på att avsätta pengar till liknande åtgärder. Nu friserar vi upp det ytterligare. Vi har lagt in ett förslag om att 200 miljoner kronor ska betalas ut för fyra år framåt. Det säger Lars Tysklind (L), riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Bohusläns kust är hårt drabbad av nedskräpning, detta på grund av det geografiska läget och de omgivande strömmarna. Liberalernas förslag är en miljöåtgärd, även om det även

Tysklind (L): Rensa upp västkustens stränder