Se alla

Länsförbundet i väst söker kanslichef

LEDIG TJÄNST HOS LIBERALERNA I VÄSTSVERIGE

Fredag 19 augusti 2016

Det nybildade länsförbundet i västsverige söker dig som delar våra liberala värderingar och som med driv och engagemang vill leda kansliarbetet för ett starkare liberalt västsverige.

Kanslichefen är förbundets högsta tjänsteman, direkt underställd förbundsstyrelsen, och har det operativa ansvaret för att verkställa beslut fattade av förbundsmötet, förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott, samt för att kansliet på bästa sätt stödjer de behov och önskemål som lokalföreningarna i länsförbundet har.

Kanslichefen är chef  på länsförbundets kansli och leder, fördelar och samordnar arbetet där. Kanslichefen är delaktig, tillsammans med arbetsutskottet, i arbetet med att rekrytera övriga medarbetare till kansliet.

Kanslichefen har ett strategiskt ansvar för länsförbundets politiska och verksamhetsmässiga utveckling och för att stärka Liberalernas position i Västsverige, och ska i den rollen ta de initiativ som krävs för att leda, driva och utveckla verksamheten i lokalföreningarna och länsförbundet.

Kanslichefen bereder ärenden till styrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden, och deltar i dess sammanträden. Kanslichefen är också ansvarig för verksamhetsplan och budget samt för andra strategier, riktlinjer och anvisningar som förbundsstyrelsen beslutat om. Kanslichefen är ansvarig inför förbundsstyrelsen för Liberalerna Västsverige.

Vi söker dig med relevant utbildning och erfarenhet från politiskt arbete. Erfarenhet från personalledande ställning är meriterande. Tjänsten är heltid med tillträde snarast. Sista ansökningsdag 2016-09-11. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Ev. frågor om tjänsten och din ansökan med meritförteckning skickas till Ann Catrine Fogelgren på mejladress: [email protected].

Välkommen med din ansökan!