Se alla

Tina Acketoft: Låt inte brott mot mänskliga rättigheter löna sig

Torsdag 2 februari 2017

Det har i veckan rapporterats att EU-kommissionen är beredd att avskaffa de rådande kvoterna på import av textilprodukter från Belarus. Tina Acketoft (L) ställer sig skarpt kritisk till EU-kommissionens ställningstagande och anser att regeringen måste agera. 

– Europas sista diktatur Belarus har gång på gång brutit mot mänskliga rättigheter, avsaknaden av yttrandefrihet är total och de få regimkritiker som vågar yttra sig tystas med våld. Situationen har inte förbättrats, och motiverar därför inte ett närmande mellan EU och Belarus, anser Tina Acketoft, Liberalernas EU-politiska talesperson.

– Det framstår som helt orimligt att premiera Belarus antidemokratiska agerande med utökad handel när EU istället borde utöka sanktionerna. Jag anser att Sverige måste arbeta för att förslaget röstas ned i ministerrådet.

Tina Acketoft (L) har valt att ställa en skriftlig fråga till regeringen angående detta. Hon vill veta ifall regeringen planerar att gå emot EU-kommissionens förslag. Den skriftliga frågan går att läsa på Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/sanktionerna-mot-belarus-_H411783