Se alla

Selimovic (FP) Det går utmärkt att kombinera tillväxt med omsorg om klimatet

Onsdag 14 oktober 2015

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet
Europaparlamentet antar idag sin ståndpunkt om de globala klimatförhandlingarna i Paris i december. Parlamentet betonar EU:s viktiga roll i kampen mot klimatförändringarna och att EU måste fortsätta vara ledande i arbetet för ett bättre klimat. Parlamentet vill att man undersöker möjligheten att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader istället för de 2 grader som är målet inför Paris-mötet. Parlamentet betonar också att det går alldeles utmärkt att kombinera tillväxt med omsorg om klimatet. EU har minskat sina
Source: Pressmeddelanden