Se alla

Roger Haddad (L): Tullverkets befogenheter måste öka

Måndag 20 februari 2017

Tillgången på illegala vapen och handgranater utgör ett stort problem och är en del av förklaringen till varför den grova organiserade kriminaliteten ökar. I Malmö har det skett en dramatisk ökning av antalet mord och våldsbrott där vapen förekommer. När det gäller förekomsten av illegala vapen menar Malmöpolisen att det är en av de avgörande punkterna att angripa om man ska förebygga och förhindra fler skjutningar i samhället.

– Utöver en hårdare vapenlagstiftning måste även Tullverkets befogenheter och möjligheter att agera mot införseln och insmugglingen till Sverige öka. Mot bakgrund

Roger Haddad (L): Tullverkets befogenheter måste öka