Se alla

Allan Widman: Positivt besked att värnplikt återinförs

Torsdag 2 mars 2017

Allan Widman, Liberalernas försvarspolitiska talesperson och ordförande för riksdagens försvarsutskott kommenterar regeringens besked att återinföra värnplikten:

– Detta är i grunden ett välkommet besked. Vi har inte lyckats att på frivillig väg bemanna ens den lilla krigsorganisation som Sverige har i dag. Hur framgångsrikt detta blir kommer nog bero på hur man i praktiken utformar det här systemet.

– Ett dåligt sätt skulle vara att med plikt kalla in väldigt kvalificerad personal för att göra okvalificerade och föga utvecklande uppgifter och tjänstgöring. Man måste se till att det finns möjligheter för alla att hitta en befattning som svarar mot ens individuella kompetens.

Widman är dock överraskad att regeringen väljer att inte gå via riksdagen. Alliansen fick kritik för att driva igenom vilandeförklaringen med bara tre röster i riksdagen.

– Jag ska inte säga att det är äventyrligt, men att man inte förankrar det är lite konstigt.

Widman tror att misslyckandet med bemanningen av försvaret beror på att det har varit svårt att ge stimulerande uppgifter över tid, vilket gjort att soldater och sjömän hoppat av i förtid.

– Flera politiker säger att värnplikten är ett komplement och att frivilligheten är grunden, men det återstår att se. Jag har en känsla av att vi kommer att utbilda fler och fler soldater och då kommer nog plikten att bli den dominerande vägen in i det militära försvaret.