Se alla

Roger Haddad (L): Regeringen ger dubbla budskap och inga resurser för åldersbedömningar

Torsdag 1 september 2016

Regeringen har under april 2016 uttalat att Rättsmedicinalverket omgående bör komma igång med åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Parallellt ska myndigheten i en slutrapport i november överlämna ett underlag till regeringen kring hur ett sådant uppdrag ska byggas upp, både organisatoriskt och ekonomiskt.  

– Regeringen har gett Rättsmedicinalverket dubbla uppdrag. Verket gavs i uppdrag att omgående sätta igång arbetet med att genomföra åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Men samtidigt har de fått på sig till november att rapportera till regeringen vad som krävs

Roger Haddad (L): Regeringen ger dubbla budskap och inga resurser för åldersbedömningar